Regler for utøvelse av kosmetisk plastikkirurgi

Generalforsamlingen vedtok 25.10.18 en revidert utgave av Regler for utøvelse av estetisk plastikkirurgi.