Høringer

search

Periode

  • År: Måned:

31 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - Veiledende materiell om forebygging av selvskading og selvmord

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Rådet for legeetikk

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - utkast til rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Endringer i etiske regler for leger

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – retningslinje for avrusning

Høringsuttalelse fra Norsk psykiatrisk forening – Tilregnelighetsutvalgets utredning og anbefalinger, NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Helsekrav til førerett

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Helsedirektoratets revidering av veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Akuttutvalgets delrapport om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - Legeforeningens statusrapport om legevakt

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Forslag til ny forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU

Evaluering av EAT-samarbeidet - høringsuttalelse fra Norsk Psykiatrisk forening

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om framtidig spesialitetsstruktur for leger

31 sider. Side 1 av 2