LIPS for LIS

Forening for leger i psykiatrispesialisering (forkortet LIPS) er en underforening av Norsk psykiatrisk forening for foreningens LIS-medlemmer, og ble opprettet etter vedtak på Npfs årsmøte mars 2013.

Alle Npfs medlemmer som er LIS er automatisk medlem av LIPS. Det er ingen ekstra kontingent.

Foreningen er en fagmedisinsk forening, og arbeider særlig med forhold som har med LIS i psykiatri å gjøre. Mer yrkespolitiske saker, som lønn, arbeidsbetingelser, ferie o. a. håndteres av lokalt tillitsvalgte gjennom Yngre legers forening (Ylf).

Foreningen kan kontaktes ved å sende e-post til
lipsALFAKRØLLpsyklisPUNKTUMcom
(erstatt de store bokstavene med tegnsetting).

Vi hører gjerne fra deg!

Generalforsamling i LIPS (Leger i psykiatri-spesialisering) tirsdag 12.03.19

Innkalling

Årsmøte 2018

Årsmøtet for LIPS ble avholdt 13. mars 2018 under Psykiatriveka.

Her kan du lese referatet fra årsmøtet.

Lik og følg oss på Facebook

LIPS er nå på Facebook. Lik og følg siden vår, da!

European Federation of Psychiatric Trainees

LIPS er medlem av den europeiske foreningen for LIS i psykiatri, EFPT. Norske LIS har derfor anledning til å delta i deres hospiteringsprogram (exchange). Mer informasjon om det finner du på deres nettsider, efpt.eu.