Nettkurs for psykiatere

Legeforeningen har utviklet flere nettkurs som er aktuelle for psykiatere.

Doping blant ungdom

Nettkurset "Doping blant ungdom" er et samarbeidsprosjekt mellom Legeforeningen og Antidoping Norge. Kurset gir tre valgfrie kurspoeng i Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri.

Kurset tar for seg anamnese og virkning av AAS (anabole-androgene steroider), til bivirkninger, klinisk undersøkelse, blodprøverekvirering, andre dopingmidler, behandling og lovverk.

Nettkurset Overvekt, fedme og fedmekirurgi

Kurset er godkjent med 4 timer i etter- og videreutdanningen. Hos pasienter med sykelig fedme er forekomsten av psykiske lidelser høy og hos pasientgruppen som gjennomgår bariatrisk kirurgi er forekomsten svært høy. Kurset er tverrfaglig og vil gjøre kursdeltakeren bedre i stand til å samarbeide med andre faggrupper om oppfølging av disse pasientene. Kurset tar utgangspunkt i kasuistikker og omhandler blant annet utredning, behandling, indikasjon for operasjon, de ulike fedmekirurgiske inngrep, postoperativ oppfølging, endringsmotivasjon og endringer i selvbildet ved vektnedgang.

Etiske dilemma

Kurset er godkjent med 18 timer i videre- og etterutdanningen. Etiske spørsmål oppstår i daglige møter mellom lege og pasient. Kurset omhandler blant annet medisinsk etikk, pasientautonomi og tvang, etiske dilemma ved livets slutt og hensynet til pasient versus fellesskapet.

Informasjonssikkerhet på legekontor - Normen

Kurset er godkjent med 2 timer i videre- og etterutdanningen. Kurset hjelper leger og medarbeidere til å etterleve regler om informasjonssikkerhet. Det guider ansvarlig lege gjennom utfylling av Mal for internkontroll (alternativt TrinnVis), og opplærer medarbeidere i gode rutiner.

Andre nettkurs som er godkjent i psykiatri er kurs om utfylling av dødsattester, regnskapsføring, sakkyndig arbeid, og nettkurs for fengselsleger.

Ved spørsmål om nettkurs, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no

Gå til nettkursportalen:

Som medlem

Ikke-medlem


Du kan også kontakte oss pr. e-post, nettkurs@legeforeningen.no

Mer om emnene