Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

193 sider. Side 1 av 10

Rekkefølge:

Faglig møte i rettspsykiatri 9. mai 2019

Tema: Dom på overføring til TPH.

Valg - European Psychiatric Association

Til medlemmer av Npf: European Psychiatric Association skal velge Chair, Vice-chair og Secretary under EPA-konferansen i Warszawa 6.-9. april. 

Innkalling til årsmøte

I henhold til vedtektenes §7 innkalles det til årsmøte i Norsk psykiatrisk forening onsdag 13. mars 2019, kl.: 12:15-15:00 ved Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger.

Julebrev 2018

Se lenke for julebrev fra styreleder Ulrik Fredrik Malt.

God jul!

Psykiateren

Her kan du lese medlemsbladet Psykiateren, utgave nr. 4. God lesning!

Utlysning av stipend til veilederutdanningen

Stipend til videreutdanning i psykoterapi for leger som sikter på å kvalifisere seg som psykoterapiveiledere i psykodynamisk psykoterapi, gruppepsykoterapi eller kognitiv terapi (iht. spesialistreglene i psykiatri).

Faglig møte i rettspsykiatri 22.11.2018

Utvalg for rettspsykiatri i Norsk psykiatrisk forening inviterer til nytt faglig kveldsmøte torsdag 22.11.2018.

Psykiateren

Her kan du lese medlemsbladet Psykiateren, utgave nr 3. God lesning!

Utvalget for CL psykiatri arrangerer også i 2018 ‘Landskonferanse for C-L psykiatri’

Nytt nr av Psykiateren!

Her kan du lese medlemsbladet Psykiateren, utgave nr 2.

God lesning!

Faglig møte i rettspsykiatri 19. april 2018

Utvalg for rettspsykiatri i Npf inviterer til faglig møte i rettspsykiatri torsdag 19. april 2018.

Publikasjoner

"Psykiateren" gjenoppstår som medlemsbrev i elektronisk format

Invitasjon

Den 10. konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk går av stabelen 26.-27. april 2018 ved Quality Hotel Strand Gjøvik.

Innkalling og saksliste til årsmøte

I henhold til vedtektenes § 7 innkalles det til årsmøte i Norsk psykiatrisk forening onsdag 14.3.2018, kl.: 12:15-15:00 ved Radisson Blu Royal Hotel, Bergen.

Saksliste finnes nedenfor.

Velkommen til Psykiatriveka 2018

Radisson Blu Royal Hotel Bergen, 12 til 16. mars 2018

Informasjon om valg

Foreningen og styret setter stor pris på og er avhengig av den store frivillige innsatsen våre medlemmer gjør i de ulike organer i Npf og Dnlf.

Seminar for ledere av utdanningsutvalg

8. - 9. november 2017 arrangerte spesialitetskomiteen i psykiatri seminar for ledere av utdanningsutvalgene og grunnkurslederne på Soria Moria. Her finnes presentasjoner fra seminaret.

Psykiatriens utfordringer

Verdens psykiaterforening nedsatte en komité som har sett på utfordringer som psykiatrien står overfor de neste par tiår. Arbeidet er fremstilt i kortformat i form av en artikkel som nylig stod i tidsskriftet Lancet Psychiatry.

Folkemøte 9.10 - Verdensdagen for psykisk helse

Tema: Kroppens alarmreaksjoner: Hva kan du gjøre?

 

Faglig møte i rettspsykiatri torsdag 19. oktober 2017

Utvalg for rettspsykiatri i Npf inviterer til faglig møte i rettspsykiatri torsdag 19. oktober 2017 i kantina i Legenes hus kl. 15.45 – 20.00.

193 sider. Side 1 av 10