Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011-2020

Et samfunns kvaliteter kjennetegnes på hvordan det behandler og tar seg av sine eldre.

Et godt helse- og omsorgstilbud til eldre har vært, og er, et overordnet og prioritert mål for Norsk psykiatrisk forening, og det foreliggende reviderte Plandokument for norsk alderspsykiatri er et tjenlig instrument for nødvendig og kontinuerlig forbedring for helsetjenestetilbudet til denne gruppen.

Lenke : Plandokument