Fastlegenes samarbeid med DPS kartlagt

Kunnskapssenteret har kartlagt fastlegenes erfaringer med samarbeid med DPS-ene.

Den spørreskjemabaserte undersøkelsen viser at fastlegene vurderer at DPS-ene har god kompetanse og utvikler seg i positiv retning, men at de er mindre fornøyd med responsen på henvisninger.

Både hovedrapport og alle delrapporter er tilgjengelig på kunnskapssenterets nettsider.

Mer om emnene