Valget

Norsk psykiatrisk forening er opptatt av hvordan partiene vil utvikle det psykiske helsevernet framover. Det siste året har kommunene fått en sentral stilling i regjeringens planer.

Valget

Våre medlemmer vil gjerne vite hvordan partiene stiller seg før de skal avgi stemme den 14. september. Foreningens nettredaksjon ønsker å presentere partienes syn på hjemmesiden. Vi har derfor stilt følgende spørsmål til de helsepolitiske talsmenn- og kvinner:

  • Hva mener ditt parti om å overføre DPS til kommunene?
  • Går ditt parti inn for ”pakkeforløp” i psykisk helsevern?
  • Hva mener ditt parti om innsatsstyrt finansiering av psykisk helsevern?
  • Når brukte du selv sist uttrykket ”individuell plan” i et foredrag?
  • Hvordan kan forebygging av psykisk uhelse ivaretas i skolen?
  • Vil ditt parti øremerke midler til styrking av skolehelsetjenesten i kommunene? I tilfelle ja, hvor store midler?
  • Hva er den viktigste saken for ditt parti/regjeringen innen psykisk helsevern i den kommende stortingsperioden?

Her kan du lese hva de forskjellige partiene svarer: