40-års jubileum

Psykoterapiutvalget arrangerte sitt årlige seminar for godkjente veiledere i psykodynamisk psykoterapi ved Sola strand hotell 26.-28.april 2017.