Faglig møte i rettspsykiatri torsdag 19. oktober 2017

Utvalg for rettspsykiatri i Npf inviterer til faglig møte i rettspsykiatri torsdag 19. oktober 2017 i kantina i Legenes hus kl. 15.45 – 20.00.

Faglig møte i rettspsykiatri torsdag 19. oktober 2017

Bilde: Colourbox

Det er siden høsten 2015 holdt fire faglige møter i rettspsykiatri. Disse arrangeres på bakgrunn av ønske om mer faglig kontakt mellom klinikere som arbeider innen det rettspsykiatriske feltet, enten ved sikkerhetsavdelinger, i fengslene, poliklinisk eller i allmennpsykiatrien med rettspsykiatriske pasienter eller som sakkyndige.

Stortinget vedtok våren 2016 endringer i straffeloven (§§ 62 m. fl.) med utvidede vilkår for å idømme overføring til tvungent psykisk helsevern. Lovbrudd av «særlig plagsom art» vil etter denne forandringen kunne gi grunnlag for å dømme «brysomme» lovbrytere til overføring til tvungent psykisk helsevern. Møtet vil fokusere på kliniske, praktiske og prinsipielle konsekvenser og erfaringer eller denne lovforandringen. Det vil bli presentert kasuistikker og innlegg fra klinikere, påtalemyndigheten og sakkyndige.

Trykk her for program m.v.

Vh                                                                                                                                           

Utvalg for rettspsykiatri,

Norsk psykiatrisk forening.