Folkemøte 9.10 - Verdensdagen for psykisk helse

Tema: Kroppens alarmreaksjoner: Hva kan du gjøre?

 

Folkemøte 9.10 - Verdensdagen for psykisk helse

Foto: Colourbox

I anledning verdensdagen for psykisk helse inviterer Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening og Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus til åpent møte.

Gratis inngang - ingen påmelding!

Program kan leses her.

Velkommen!