Informasjon om valg

Foreningen og styret setter stor pris på og er avhengig av den store frivillige innsatsen våre medlemmer gjør i de ulike organer i Npf og Dnlf.

Informasjon om valg

Foto: Colourbox

Ved neste årsmøte 14. mars 2018 er det valg på halvparten av medlemmene i styret og til syv av Npfs ti utvalg:

  • Styret, (4 medlemmer),
  • Valgkomitéen, (1 medlem, LIS) 
  • Nordisk psykiatrisk samarbeidskomité, (1 medlem).

I tillegg er det ordinært valg i følgende seks utvalg;

  • Utvalget for Psykiatriveka (3 medl. hvorav en LIS og en repr. fra spesialitetskomitéen),
  • Utvalg for biologisk psykiatri (3 medl. hvorav en LIS),
  • Utvalg for rettspsykiatri (3 medl. hvorav en LIS), 
  • Utvalg for transkulturell psykiatri og global mental helse (3 medl. hvorav en LIS),  
  • Utvalg for etikk og grunnlagsproblematikk ( 1 medlem ) og
  • Utvalg for psykosomatikk og C-L psykiatri (3 medl.)

I følgende utvalg skal minst ett av medlemmene som velges være LIS; Utvalgene for Rettspsykiatri, Biologisk psykiatri og Transkulturell psykiatri og global mental helse.

Valgperioden i styret og valgkomité er to år. Nordisk psykiatriske samarbeidskomité er 6 år. De øvrige organer 4 år. Ved suppleringsvalg velges man i resterende periode for det medlemmet man erstatter.

I noen utvalg kan det bli aktuelt å justere funksjonsperioden for å fylle Npfs vedtekter § 12 om at halvparten av utvalgene og dets medlemmer skal være på valg hvert 2. år. Dette vil eventuelt bli drøftet med de aktuelle utvalg.

Uavhengig av om sittende medlemmer /LIS som er på valg i nevnte organer eventuelt stiller til gjenvalg, så ønsker valgkomitéen innspill til kandidater, enten du selv ønsker å stille som kandidat, eller du vil foreslå kolleger. Dette for å fange flere som kan være interesserte i å delta aktivt i foreningens arbeid.

Valgbare kandidater er foreningens medlemmer som er medlemmer av Dnlf som etter Dnlfs lover er tilmeldt foreningen. Dvs. leger i spesialisering i psykiatri og spesialister i psykiatri som jobber innen psykiatri.

Du må gjerne melde interesse for flere utvalg. Vennligst send en mail med forslag til u.t som valgkomitéens leder, Anne Kristine Bergem innen 10. november.

Hvis du ønsker å foreslå kandidater så må du ha spurt disse på forhånd, og de må ha sagt seg villig til å stille til valg.

Med vennlig hilsen

Anne Kristine Bergem

Leder for valgkomitéen i Npf

akbergem@icloud.com

www.psykiatri.no