Seminar for ledere av utdanningsutvalg

8. - 9. november 2017 arrangerte spesialitetskomiteen i psykiatri seminar for ledere av utdanningsutvalgene og grunnkurslederne på Soria Moria. Her finnes presentasjoner fra seminaret.

Seminar for ledere av utdanningsutvalg

Foto: Colourbox

Seminaret, som har vært avholdt hvert annet år, hadde i år temaet "Psykiatri - en annerledes spesialitet i den nye spesialistordningen?" Det vites ikke om årets gode besøkstall skyldes spørsmålsformuleringen, de to viktige omlegginger spesialiseringen står overfor, eller andre forhold.

Det har lenge vært kjent at de "nye" reglene for spesialisering i psykiatri, med attestasjonsliste og fordypningsområder, blir obligatorisk fra 1. januar 2018. Myndighetenes totalfornying av spesialiststrukturen i sin helhet er imidlertid mer ukjent for de fleste - læringsmålene for del 3 av spesialiseringen i psykiatri er heller ikke endelig vedtatt av Helsedirektoratet.

Blandt mange interessante innlegg var det kanskje ikke så rart engasjementet ble størst i spesialitetskomiteens åpne spørretime på slutten av seminaret. Og deltagerne var klare i sin tilbakemelding: Her skjer det så mye at det er for lenge med to år til neste seminar!

Presentasjoner fra seminaret:
Psykiatrien under press - Ulrik Fredrik Malt.pptx
RegUt - Ansgar Berg.pdf
Prosjektleder Elisabeth Arntzen.pptx
Betydningen av klinisk skjønn - Robert Rutskij.pptx

Dokumenter av interesse:
Spesialistforskriften - rundskriv.pdf
Om forskning under spesialisering - HOD.pdf
Obligatoriske kurs kontinueres - brev.docx
Felles kompetansemoduler samledokument.PDF
Felles kompetansemoduler læringsmål.PDF
Felles-kompetansemoduler.docx
Kompetanseportalen lynguide for LIS - Helse Sør-Øst.pdf
Kompetanseportalen lynguide for supervisorer - Helse Sør-Øst.pdf
Kompetanseportalen lynguide for ledere - Helse Sør-Øst.pdf

Noen relevante nettsider:

http://lis-utdanning.info/

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege

https://www.facebook.com/lisutdanning/