Studie om sammenhengen mellom livsstil og depresjon

Se nedenstående lenke for å lese omtale av studien.

 

Studie om sammenhengen mellom livsstil og depresjon

Foto: Colourbox

Leder av Norsk psykiatrisk forening, Ulrik Malt, understreker at undersøkelsen har noen begrensninger. Av 8498 deltagere som i prinsippet oppfylte kravene for å bli med fra starten var det "bare" 1041 som gav informasjon ved undersøkelsens slutt. For det annet rapporterer forfatterne kun resultater for DSM-IV diagnosene "Major depressive disorder" og "Dysthymia". Vi vet i dag at anslagsvis 1/3 av personer med slike diagnoser i virkeligheten har lidelser innenfor det bipolare spektret. Det er mulig at resultatene ville blitt noe annerledes hvis man differensierte mellom disse to gruppene.  Men uansett metodeinnvendinger viser undersøkelsen at livstidsfaktorer har betydning for utvikling av senere depresjoner, spesielt hos dem som tidligere har hatt depresjoner og som har en usunn livsstil (som hos disse også er vanskelig å endre). Konklusjonen om at oppvekst og livsforhold betyr noe for utvikling av depresjon hos kvinner er forøvrig vist i en meget god undersøkelse av britene George Brown og Tirril Harris fra 1978 (Social origins of depression).

Omtale av studien kan leses her (Cambridge Core Blog).

  

Referanse:

Gall, S. L., Sanderson, K., Smith, K. J., Patton, G., Dwyer, T., & Venn, A. (2016). Bi-directional associations between healthy lifestyles and mood disorders in young adults: The Childhood Determinants of Adult Health Study. Psychological medicine, 46(12), 2535-2548.