Tvangsmedisinering og tvangsmidler

Les Norsk psykiatrisk forenings uttalelse til spørsmålene om tvangsmedisinering og bruk av medikasjon som tvangsmiddel.