Faglig møte i rettspsykiatri 19. april 2018

Utvalg for rettspsykiatri i Npf inviterer til faglig møte i rettspsykiatri torsdag 19. april 2018.

Faglig møte i rettspsykiatri 19. april 2018

Foto: Colourbox

Tema for møtet: Risikovurderinger i relasjon til tilleggskriteriet Pshvl § 3-3, punkt 3 b.

Se her for invitasjon med informasjon om program, påmelding m.v.