Faglig møte i rettspsykiatri 22.11.2018

Utvalg for rettspsykiatri i Norsk psykiatrisk forening inviterer til nytt faglig kveldsmøte torsdag 22.11.2018.

Faglig møte i rettspsykiatri 22.11.2018

Foto: Colourbox

Kveldens tema vil være psykotisk i juridisk forstand: hva innebærer det egentlig?

Les her for ytterligere informasjon om påmelding m.v.