Innkalling til årsmøte

I henhold til vedtektenes §7 innkalles det til årsmøte i Norsk psykiatrisk forening onsdag 13. mars 2019, kl.: 12:15-15:00 ved Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger.

Innkalling til årsmøte

Foto: Colourbox

Saker medlemmene ønsker behandlet må være sendt til styret senest 6 uker før årsmøtet, innen 30.1.2019, jfr. vedtektene. Sendes til: npf@npf.legeforeningen.no

Saksliste sendes ut til medlemmene 3 uker før årsmøtet.