Utlysning av stipend til veilederutdanningen

Stipend til videreutdanning i psykoterapi for leger som sikter på å kvalifisere seg som psykoterapiveiledere i psykodynamisk psykoterapi, gruppepsykoterapi eller kognitiv terapi (iht. spesialistreglene i psykiatri).

Utlysning av stipend til veilederutdanningen

Foto: Colourbox

Det utlyses for 2018 stipend til leger som er i gang med, eller nylig har avsluttet videreutdanning i psykoterapi med henblikk på å bli godkjent psykoterapiveileder i en av de tre terapiformene.

Den norske legeforenings Utdanningsfond I bevilger årlig en sum til dette formålet. Vanligvis gis anledning til å tildele inntil kr. 15.000 pr. stipend. Man kan tildeles inntil to veilederstipender i løpet av utdanningstiden.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til: Norsk psykiatrisk forening, e-post: npf@npf.legeforeningen.no

Søknadsfrist: 7. desember 2018