Utvalget for CL psykiatri arrangerer også i 2018 ‘Landskonferanse for C-L psykiatri’

Konferansen går i år av stabelen den 19.-20.11.18. Programmet starter kl. 15.45 den 19.11.18 og slutter kl. 15.45 den 20.11.18.
Tradisjonen tro vil det være anledning til å delta i felles middag den 19.11.18.
Mer informasjon kommer snart. Hold av dagene.

På vegne av utvalget for CL psykiatri.
Britta S. Bürker.