Gardermokurset 21. november 2019

Velkommen til årets Gardermokurs 21. november!

Tema: somatisk helse ved psykiske lidelser - fra genetikk til klinikk.

Gardermokurset 21. november 2019