Spesialitetskomite

member

Morten S. Selle

Leder
Arbeidssted: Lovisenberg diakonale sykehus A/S
Telefon: 23226000

member

Trude Emilsen

Medlem
Arbeidssted: Helse Nord-Trøndelag HF

member

Erik Johnsen

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

member

Anne Kamps

Medlem
Arbeidssted: Lovisenberg diakonale sykehus A/S
Telefon: 24074515

member

Liv Benedicte Thorsen-Dahl

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon psykisk helsevern