Styret

member
member

Tordis Sørensen Høifødt

Nestleder
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Vigdis Elin Giæver Syrstad

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Thorbjørn Lars Sund

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken

member

Morten Svendal Hatlen

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Solveig Klæbo Reitan

Medlem
Arbeidssted: Divisjon Psykisk helsevern
Telefon: 48042923

member

Petter Andreas Ringen

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Terje Torgersen

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Miriam Kristine Sandvik

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Telemark HF

Npf er etablert i Legenes Hus.