Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument om bruk av kunstig intelligens i radiologi.

Viktoria Pozdniakova presenterte årets beste frie foredrag med tittelen "Hensiktsmessighet og enighet om bruk av bildediagnostikk blant røntgenleger i ulike land".

Nordisk forening for medisinsk radiologi minner om presentasjonen de holder formiddagen 27.november ved RSNA.

Det arrangeres interaktivt kurs i CT-kolografi tirsdag 13. november kl 08:30- 20:00 og onsdag 14. november kl 08:30-15:00 ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Annonser

Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til post.norafo@gmail.com

ESR-logo (forsidebilde-format 300x145 pixler)

En av medlemsfordelene i Norsk radiologisk forening er at du også meldes inn i European Society of Radiology (ESR). Medlemskap i ESR har mange fordeler: gratis elektronisk tilgang til tidsskriftet European Radiology, redusert pris på ECR og kurs som arrangeres i regi av ESR samt tilgang til nettkurs og foredrag via ESR sin ”education on demand”.