Radforsk logo

Disputas
Cand.med. Geir André Ringstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Imaging cerebrospinal fluid dynamics in idiopathic normal pressure hydrocephalus Disputasen finner sted 14. september på Rikshospitalet.


En norsk studie om sammenhengen mellom brysttetthet og utfall i mammografi-screening er blant artiklene som er valgt ut i Radiology's podcast i August. Podcasten kan lastes ned gratis.

Disputas
Aida Kapic Lunder ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Magnetic Resonance Imaging of a population-based Cohort of Patients with Long-term Inflammatory Bowel disease». Disputasen finner sted 20. juni på Akerhsus universitetssykehus.

Disputas
Cand.med. Karoline Skogen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Image Texture Analysis: Quantifying and Discriminating Brain Tumours Different Shades of Grey. Disputasen er torsdag 14. juni på Ullevål Sykehus.

Disputas
Cand.med. Anne Sofie F. Larsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Occupational radiation and additional registry outcomes in endovascular treatment of peripheral arterial disease. Disputasen er tirsdag 12. juni i Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen).


Marie Spångberg-prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2018

NFIR fond for forskning og etterutdanning
NFIR  utvidet i 2017 mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering, og håper på mange gode søknader. Vi  ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen. 
Søknadsfrist: 1. april 2018  

Disputas
Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Irritable bowel syndrome. Clinical, pathophysiological and radiological aspects.

Tildeling av forskningsmidler
Styret i forskningsfondene har besluttet årets tildelinger. Gratuelerer til de heldige mottakerne.

Disputas
Cand.med. Anne Günther ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Imaging in the diagnosis and prediction of allograft vasculopathy after heart transplantation. Disputasen er torsdag 12. oktober i Oslo.

Disputas
MD. Piotr Wladyslaw Sowa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI biomarkers in multiple sclerosis. Perfusion weighted imaging and restriction spectrum imaging. Disputasen er 29.09.2017 i Oslo.

Disputas
Anne Line Stensjøen - Doktorgradsprøve 15. februar ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Universitetet i Stavanger Logo

Seksjonsoverlege og nevroradiolog Kathinka Dæhli Kurz ved Stavanger universitetssjukehus blir tilsatt som professor II i Helseteknologi ved Teknisk-naturvitenskaplig fakultet, Universitetet i Stavanger fra 01.01.2017. 

Disputas

Cand.med. Anselm Schulz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Optimal Preoperative Examination of Colorectal Liver Metastases: Assessment of the diagnostic performance of CT, PET/CT, MRI and Intraoperative Ultrasound.

RadForsk

RadForsk var på besøk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø 7. november 2016.

Penger

Søknadsfristen var 16.9.2016. Styret besluttet i møte 27.10.2016 å bevilge til sammen kr 126.000,- til 6 av søkerne på følgende måte:

Disputas
Cand.med. Eva Kirkhus ved Institutt for klinisk medisin har forsvart sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Magnetic resonance imaging of musculoskeletal inflammation in children. Disputasen fant sted 12. okt. 2016 ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Erik Rud

Erik Rud (OUS) fikk i sommer "The John Blandy Prize" for sin artikkel i tidsskriftet British Journal of Urology International.

Penger

Søknadfrist 15. september 2018! 

Fondene gir støtte til vitenskapelig undersøkelser, publikasjoner av vitenskapelig materiale, konferanser og studiereiser i forbindelse med radiologisk forskning.

Linda Berg

Er vurderingen av lumbale MR funn og endringer i MR funn over tid konsistent, og er det sammenheng mellom summen av MR funn og grad av pasient plager i form av smerter og uførhet?

Disputas
Syv radiologer har disputert i 2015, og dette ble markert av RadForsk under generalforsamlingen til NoRaFo på Høstmøtet 2015. De nye doktorene som hadde disputert før høstmøtet mottok diplom fra RadForsk og et stipend pålydende 5 000 kroner som kan brukes til forskning.

Disputas

18. februar 2016 kl 13:15,  forsvarer Cand.med. Erik Rud ved Institutt for klinisk medisin sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical impact of preoperative magnetic resonance imaging in patients with prostate cancer. Disputasen foregår i Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166. Prøveforelesningen begynner kl 10.15.

Forfatterne

Det er stor variasjon i glioblastomers veksthastighet. Enkelte svulster kan bli dobbelt så store i perioden mellom diagnose og operasjon viser en ny norsk studie.

Professor Biermann

Ny professor i Nukleærmedisin ved Universitetet i Bergen.

Æresmedlem 2015

Styret har besluttet å tildele æresmedlemskap i Norsk radiologisk forening til overlege og professor ved Oslo universitetssykehus, Ullevål: Nils-Einar Kløw.

Nakstad blir æresmedlem

Styret har besluttet å tildele æresmedlemskap i Norsk radiologisk forening til tidligere avdelingsoverlege og professor ved Oslo universitetssykehus: Per Hjalmar Nakstad.

Disputas
Cand.med. Marta Switlyk ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI and clinical assessment of patients with symptomatic spinal metastases den 17. november 2015 kl. 13:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Ved Høgskolen i Gjøvik er det ledig stilling som stipendiat innen radiografi med fokus på pasientsikkerhet. Søknadsfrist 06.09.2015. Tiltredelse snarest mulig.

Etter moderat og alvorlig traumatisk hjerneskade bør klinisk MR tas tidlig for å unngå at man overser forandringer som kan være viktig for prognose og rehabiliteringsforløp. Dette er hovedfunnet i doktorgradsavhandlingen «Traumatic Axonal Injury in Traumatic Brain Injury: Conventional and advanced MRI from early to chronic phase and relation to outcome”, utgått fra Institutt for nevromedisin ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU).

Dynamiske MR-metoder er egnet til detaljert kartlegging av funksjon og karakterisering av vevets gjennomblødning i hjertet etter infarkt.

«Er det noen som har lyst til å reise til Galapagos, dykke i Yucatan og forske for NASA?» ropte professor Alf Brubakk under rekrutteringsmøtet av NTNUs første forskerlinjestudenter i 2002. I det øyeblikket bestemte jeg meg for å forske på trykkfallsyke.

MR-undersøkelser er tidkrevende. Dette oppleves som ubehagelig for mange syke, og setter begrensninger på hvor raskt pasienter kan undersøkes. Ny matematikk fra prisbelønte matematikere gjør at tidsbruken ved MR-undersøkelser kan kuttes ned til en sjettedel.

Lenker til forskningsrelaterte ressurser på nett

Forskningsmidler
Lenker til utlysninger av forskningsmidler

Her finner du oversikt over PhD'er i Radiologi og Nukleærmedisin med link til pressemeldingen fra disputasen.
Disputas

Som et ledd i arbeidet med å fremme forskningen i radiologi og nukleærmedisin, har Radforsk satt seg som mål å avlegge Universitetssykehusene et besøk. Dette er ledd i gjennomføringen av handlingsprogrammet for Radforsk. Vi ønsker å treffe de som har lederansvar og dermed innflytelse på avdelingens forskning og treffe de som er forskningsaktive. Vi legger ut rapportene for at flere kan gjøres seg nytte av opplysningene om hvordan de forskjellige avdelingene har organisert og gjennomfører forskningen.