Radforsk

RadForsk er NoRaFos forskningsinstitutt. Formålet er å stimulere til økt og bedre radiologisk og nukleærmedisinsk forskning. 
Dette er nedfelt i vedtektene som flere ulike tiltak: stimulere gruppe I og II sykehusene til økt forskningsaktivitet, gi norske radiologer og nukleærmedisinere oppstartshjelp i forskning og søknader til forskning, opprette og vedlikeholde stipendiat- og veiledernettverk, bidra til økt samarbeid mellom universitetssykehusene om forskning, økt kontakt med nasjonale- og internasjonale forskningsinstusjoner, følge opp initiativ fra forskningskomiteen i ESR (RadForsks leder er medlem) samt bidra til å sette forskning i fokus på Høstmøtet.

RadForsk har ledet arbeidet med NoRaFos strategi- og handlingsplan for forskning og er ansvarlig for å arrangere NoRaFos kurs om radiologisk forskning.

Styreorganisering per 01.01.2019

Leder: Knut Haakon Stensæth
Nestleder: Karen Rosendahl
Kasserer: Henrik Bergrem
Medlem: Helga Brøgger (leder i NoRaFo)
Medlem: Audun Berstad (nestleder NoRaFo)
Medlem: Mona Elisabeth Revheim (leder i NFNM)
Medlem: Jarl Jacobsen (sekretær Ødegaards og Frimann-Dahls fond)
Medlem: Sven Weum

Kontaktperson: Sven Weum sven.weum@unn.no 

Mer om emnene