Frie foredrag

Frie foredrag kan sendes til post.norafo@gmail.com innen 1. september 2019.

Frie foredrag
Høstmøte 2019

Vi er takknemlig for alle som vil bidra under Radiologisk høstmøte 2019 med en vitenskapelig presentasjon. Radforsk deler ut en pris til beste presentasjon, vurdert etter studiedesign og vitenskapelig innhold. Presentasjonen må beskrives i form av et kortfattet abstrakt etter følgende mal:

  • Tittel på presentasjon: (Bør være kortfattet)
  • Forfattere: (Navn, yrkestittel og arbeidsplass til samtlige medforfattere)
  • Bakgrunn/Formål:
  • Materiale og metoder:
  • Resultater:
  • Konklusjon:
  • Foredragsholders navn, e-mail-adresse og telefonnummer: 

Abstraktet skrives i Times New Roman, størrelse 12. Størrelsesbegrensning 250 ord. Ingen bilder eller tabeller i abstraktet.

Presentasjonsform: Muntlig presentasjon med Power Point for Windows, 7 minutters foredrag + 3 min. diskusjon/bytte.

Frie foredrag kan sendes til post.norafo@gmail.com innen 1. september 2019.

Vi ser frem til å se dere på Radiologisk høstmøte 2019!

Med vennlig hilsen
Programkomiteen