4th Nordic Cardiac Imaging Meeting

De nordiske arbeidsgruppene for ekko arrangerer Nordic Cardiac Imaging i Oslo 26. og 27. oktober.

Mer om emnene