Stipend for deltagelse på ECPR

Til alle LIS leger: ESPR 2002 legatet lyser ut 4 stipendier a kr 5000.- Formål: deltakelse på European course in pediatric radiology (ECPR): Abdominal imaging in children. Oslo 12-14 oktober 2016. For mer informasjon / program / påmelding, se www.espr.org

ESPR 2002 legatet ble opprettet i etterkant av den europeiske barneradiologikongressen som ble arrangert i Bergen i 2002. Formålet med legatet er å fremme Barneradiologi. Kurset i pediatrisk abdominalradiologi, som i år avholdes i Oslo, er et av 4 kurs som regelmessig avholdes i regi av den europeiske barneradiologiforeningen (ESPR). Kurset går over tre dager og vil samle interesserte (barne)radiologer fra hele Europa. Her er det garantert mye nyttig for alle dere som undersøker barn!

Søknad kan sendes Karen.Rosendahl@helse-bergen.no, og bør inneholde et kort CV, samt en begrunnelse for hvorfor nettopp du bør få støtte til å delta på ECPR i Oslo. Frist: 5. september 2016.

Mer om emnene