Forbedringsutdanning for leger

Målgruppen for opplæringsprogrammet er leger i klinisk praksis som arbeider med eller vil arbeide med forbedring i klinisk praksis, og som ønsker kunnskap om og evne til å gjennomføre et forbedringsprosjekt. 

Praktisk om opplæringsprogrammet 

Programmet går over seks måneder. Deltagerne deltar på samlinger og telefonkonferanser. 

Det avholdes tre samlinger. Den først går over tre dager, og de to øvrige samlingene går over to dager. Samlingene holdes i Oslo. 

 Samling 1: 2.-4. februar 2016 

 Samling 2: 26.-27. april 2016 

 Samling 3: 14.-15. juni 2016 

Det avholdes fire telefonkonferanser i løpet av utdannelsesperioden. Deltakerne leverer framdriftsrapporter underveis. 

Opplæringsprogrammet har ingen deltakeravgift. Utgifter til lokaler, innledere og pensum dekkes av pasientsikkerhetsprogrammet. Opphold og reise i forbindelse med samling dekkes ikke. 

Utdanningen søkes meritterende i legers videre og etterutdanning. 

Les hele invitasjonen her. Se studiehåndboken her.

Les mer om utdanningen på pasientsikkerhetsprogrammet.no/utdanningforleger

Påmelding

 Det er plass til 20 deltakere, og disse plassene fordeles mellom helseforetakene og kommunene. 

Etter deltakelse er godkjent av egen leder, sender den enkelte kandidat sin påmelding ved å bruke vedlagte søknadsskjema til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no innen 1. desember 2015. E-posten merkes med «Forbedringsutdanning for leger». 

Søkere vil få beskjed om tildeling av plass innen 4. desember 2015. 

Spørsmål vedrørende opplæringsprogrammet eller påmelding kan rettes til: 

Ida Waal Rømuld: Ida.Waal.Romuld@helsedir.no, tlf.nr +47 452 87 959.