HRCT og Interstitielle lungesykdommer

Norsk Forening for Thoraxradiologi inviterer radiologer og andre interesserte til fagligmøte om HRCT og interstitelle lungesykdommer 28.mars. Prof. Cornelia Schaefer-Prokop kommer, og vi ser frem et spennede faglig møte.

Sted: Radisson Gardermoen
Kurset er godkjent for 7t etterutdanning i radiologi. 
Programmet er vedlagt.
Påmelding gjøres via epost til NFTRmail@gmail.com
Pris 1600kr for medlemmer av NFTR, 2000kr for ikke medlemmer,
innbetales til konto 1503 1480 768.
Program:

 

 

Interstielle lungesykdommer og HRCT

   
       

09.00-09.15

 registrering og velkommen

 

15min

       

09.15-09.50

HRCT teknikk,

 

30+5min

 

Læringsmål: axial vs volum, lav dose CT, iterativ teknikk

 

Michael Schubert, SUS

   
       

09.50-10.25

Anatomi

 

30+5min

 

Læringsmål: sekundær pulmonal lobuli anatomi

 
 

evt  Anagha

   
       

10.25-10.55

pause

 

30min

       

10.55-11.35

Nodulære og linære forandringer

 

35+5min

 

Læringsmål: sentrilobulære noduli, interstitielle noduli, random

 

septale linjer,

   
 

Georg Mynarek, RH/OUS

   
       

11.35-11.45

Kort strekk på beina!

 

5min

       

11.45-12.25

Nedsatt attenuasjon

 

35+5min

 

Læringsmål: emfysem, cyster

   
 

Tom Vegard Markussen, UNN

   
       

12.25-13.00

Asbest relatert sykdom

 

30+5min

 

Læringsmål: pleura fortykkelser, fibrose, utvikling/risiko kreft

 

Mogens Aaløkken, RH/OUS

   
       

13.00-14.00

Lunsj

 

60min

       
       

14.00-14.40

Increased attenuation

 

35+5min

 

Learning points: ground glass attenuation, mosaic attenuation

 

Cornelia Schaefer-Prokop

   
       

14.40-14.55

Kort strekk på beina!

   
       

14.55-15.35

Interstitial lung diseases overview

 

35+5min

 

Læringsmål: sorting the alphabet soup

   
 

Cornelia Schaefer-Prokop

   
       

15.35-15.45

Pause

 

20min

       

15.45-16.30

Kasus og erfaringer fra tverrfaglige møter

 
 

Læringsmål: ILD kasus

   
 

P. Kandiah, HUS

   

Mer om emnene