Konferanse om screening og diagnostikk av brystkreft

Konferansen holdes i Oslo 28. og 29. mars 2019.

Konferanse om screening og diagnostikk av brystkreft
Konferansen arrangeres av Mammografiprogrammet og Kreftregisteret. Den er spesielt rettet mot alle som arbeider med mammografiscreening og brystdiagnostikk i Mammografiprogrammet, men er også åpen for andre interesserte. 

Påmeldingsfristen er satt til 15. februar. 
Fullt program og informasjon om påmelding finner du her:

Mer om emnene