Kurs: Forskning om biomedisinske bildeteknikker

28.09.16 - 30.09.16 arrangeres kurs i forskning om biomedisinske bildeteknikker ved Haukeland universitetssykehus. Kurset er godkjent med 21 kurstimer som valgfritt kurs i videre og etterutdanning i Radiologi og Nukleærmedisin. Kurset gir 5 studiepoeng.

Målgruppe: PhD- og mastergradskandidater som har forskningsprosjekt som omfatter biomedisinske bildeteknikker. Andre forskere med tilsvarende prosjekt. Primært rettet mot radiografer og leger (radiologer / nukleærmedisin) og andre leger som bruker bilder for diagnostikk og bildestyrt behandling. Andre faggrupper kan delta.

Innhold: Kurset har en generell målsetting om å øke forståelsen for hvordan man oppnår god forskning om biomedisinske bildeteknikker og bruken av de. Kunnskapen skal i hovedsak være gyldig for alle bildeteknikkene: magnetisk resonans (MR), computed tomography (CT), ultralyd (U), nukleærmedisin (NM), positron emisjons tomografi (PET) og radiografi (RTG). En vil legge spesiell vekt på øke forståelsen for hvordan nye funksjonelle teknikker vil endre bruken av bildediagnostikken. En målsetting vil være å øke forståelsen for hvordan man oppnår god forskning om etablert praksis og ved forskning kan endre praksis.

Læringsmål:

Kunnskaper: Etter fullført kurs skal kandidatane: - kjenne Thornburys rammeverk for klinisk radiologisk forskning. - vite om og kunne vurdere spesielle etiske utfordringer knyttet til forskning om biomedisinske bildeteknikker

Ferdigheter: Etter fullført kurs skal kandidatane - kunne metoder og analyser innen basal forskning om bildeteknikker. - kunne metoder og analyser for måling og optimalisering av bildekvalitet og stråledoser. - kunne metoder og analyser for validering, diagnostisk- og terapeutisk nytte, outcome-studier (RCT) og populasjonsstudier om bildeteknikker. - kjenne til metoder og analyser for Health Technology Assessment, og kunne utvikle guidelines og endring av praksis

Generell kompetanse: Etter fullført kurs skal kandidatane kunne - Utarbeide et forskningsspørsmål - designe egne studier - formidle (artikkel, poster og foredrag) på en god måte.

Mer informasjon og påmelding her!

Mer om emnene