Kurs i MR av hjertet

Kurset holdes fra 2. til 4. mai og undervisningen foregår på både Rikshospitalet (RH) og Ullevål universitetssykehus (UL). Påmelding kan gjøres på uxviro@ous-hf.no.

Kurs i MR av hjertet

Kurset går over 3 dager, og undervisningen foregår på både Rikshospitalet (RH) og Ullevåluniversitetssykehus (UL). Vi ønsker å presentere pasientundersøkelser live med direkteoverføring av bilder til auditoriene. UL har Philips-maskiner og RH har Siemens-maskiner. Ved ådemonstrere begge systemer, vil radiografgruppen kjenne igjen brukergrensesnittet de er vant til.

Kurset legger vekt på både den medisinske utredningen av hjertepasienter og den praktiskegjennomføringen av undersøkelsene. Vi ønsker at deltagerne er aktive i diskusjoner rundtindikasjoner og tolkning av undersøkelsene, parametervalg, valg av sekvenser, tips til forbedringav undersøkelser ved vanskelige case. Det vil benyttes interne og eksterne foredragsholdere.

En kurskomité bestående av radiologer, radiografer og en fysiker fra Oslo universitetssykehus(OUS) arrangerer kurset i 2018. Dette er det andre kurset som holdes i OUS innenfor dettefagområdet.

Det første kurset ble holdt i 2015. Det gikk over to dager, og det var ca. 30 deltagere fra OUS og A-hus. Blant deltagerne var det radiografer, radiologer, fysiker og kardiologer. Kurskomitéen fikkgode tilbakemeldinger og flere tips til forbedringer. Evalueringsskjemaene fra deltagerne gauttrykk for ønske om gjentagelse av kurset.

Vi ønsker en bred deltagelse, også fra andre sykehus enn tidligere. Antall deltagere vil allikevelholdes på et begrenset antall av hensyn til auditoriene. Vi ser at vi får lettere i gang diskusjonerog dialog mellom deltagerne når det ikke er for mange.Vi legger ved kursprogrammet, og håper at dette vil være interessant og dekke et behov formålgruppen. Påmelding kan gjøres på uxviro@ous-hf.no. Faktura kommer separat i posten etterat avbestillingsfristen er ute. Pris: 1500,- Inkluderer kursmateriell, lunsj, frukt og kaffe

På vegne av kurskomitéen

Vigdis Rosseland
Fagradiograf OUS
Ullevål universitetssykehus
Mail: uxviro@ous-hf.no

KURSPROGRAM
Målgruppe: leger og radiografer
Deltageravgift: kr. 1.500,- som dekker kurs og lunsj 1. og 2. dag
Sted: Auditorium 2 etg, bygg 6, Midtblokka Ullevål universitetssykehus (2. mai)
Auditorium bygg B, seminarrom 2B2.0002, Rikshospitalet (3. og 4. mai)
Innhold: Kurs for utøvere av MR-undersøkelser av hjertet. Praktisk og teoretisk undervisning

Program:
1. dag Ullevål universitetssykehus, bygg 6, røntgenauditorium 2 etg, kl 9-16
Kl 9: Vigdis Rosseland: introduksjon
Kl 9:15 Ailo Smuk: Innstillinger, planvalg og sekvenser
Kl 10: Pasient nr 1
Kl 11:15 Tryggve Storås: IR sekvenser
Kl 12-13 Lunch
Kl 13 Einar Hopp: Non-ischemisk kardiomyopati
Kl 13:45 Pasient nr 2
Kl 15 Nils-Einar Kløw: Akutt koronar syndrom

2. dag Rikshospitalet, bygg B, seminarrom 2B2.0002, kl 9-16
Kl 9 Tryggve Storås: Parametrisk imaging
Kl 9:30 Pasient nr. 3
Kl 10:45 Nils-Einar Kløw: Kronisk iskemi og infarkt
Kl 11:30 Lise Heiberg: Flowmålinger og klaffevurderinger
Kl 12-13 Lunch
Kl 13 Pasient nr. 4
Kl 14:15 Vigdis Rosseland: MR safety
Kl 14:45 Marianne Landa: MR hos pasienter med pacemaker og ICDKl
15:15 Quiz

3. dag Rikshospitalet, bygg B, seminarrom 2B2.0002, kl 9-12
Kl 9 Rolf Svendsmark: Kvantifisering og volumberegninger
Kl 9:45 Lise Heiberg: Utredning av anomalier i hjertet og de store kar
Kl 10:30 Emil Espe: Eksperimentell MR av hjertet på dyr
Kl 11:15 Kursevaluering og avslutning

Kursledelse: Einar Hopp, Nils-Einar Kløw, Vigdis Rosseland, Ailo Sveen Smuk og Trygge Holck Storås

Mer om emnene