Nasjonalt møte om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt

Velkommen til det 3. nasjonale møte om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt!
Tid: torsdag 19.04.18
Sted: Domus Medica, Universitetet i Oslo, Sognvannsveien 9

Foreløpig program: 

Trombektomi 2018 ved Professor Mayank Goyal,

University of Calgary

-          diagnostikk, seleksjonskriterier, logistikk

-          diskusjon rundt utfordrende kasuistikker

-          hvordan legge opp trombektomi mest mulig effektivt

-          hvordan bygge ut trombektomi-virksomheten

 

I tillegg blir det oppdatering fra alle helseregioner med regionale representanter. 

Hold av dagen!

Mer info kommer snart!

Møtet arrangeres av Norsk slagorganisasjon og Norsk nevroradiologisk forening i samarbeid med Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Påmelding sendes til undertegnede på epost: anhaam@ous-hf.no.

Med vennlig hilsen

Anne Hege Aamodt
Overlege ph.d.
Nevrologisk avdeling
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Leder i Norsk nevrologisk forening

Mer om emnene