Norsk-Amerikansk MR-kurs på Ahus

Det arrangeres 2 dagers MR-kurs på Ahus 14. og 15. mai 2018 med norske og amerikanske forelesere.

Se program i høyre marg. Påmelding på www.kompetansebroen.no