Progress in Radiology 2016

15. til 17. september 2016 arrangeres: "Progress in Radiology 2016: the 11th Symposium of the Japanese Scandinavian Radiological Society (JSRS) & 14th Nordic Japan PACS Symposium" i Tokyo, Japan. Abstract submission deadline: 5. juni 2016.
Progress in Radiology 2016

Joint Symposium for Japanese Scandinavian Radiological Society (JSRS) og Nordic Japan PACS Society skal avholdes for henholdsvis ellevte og fjortende gang i Tokyo, Japan. 

JSRS ble grunnlagt av professor Kumazaki, Tokyo og professor Nordenstrøm, Stockholm på en radiologikongress på Hawaii i 1985. Formålet med foreningen var å legge til rette for utveksling av unge radiologer mellom institusjoner i Japan og Skandinavia og å arrangere felles vitenskapelige møter. Siden da har JSRS bidratt til en omfattende faglig kontakt mellom Japan og Skandinavia innen det radiologiske fagfelt, og selskapet har muliggjort hospitering og forskningsopphold i utlandet for mange skandinaviske og japanske radiologer.

Det neste skandinaviske symposium i JSRS skal arrangeres i Bergen i 2018, og vi ser frem til å ta i mot japanske og skandinaviske kolleger i Bergen våren 2018. Vi håper aktuelle forum kan være av interesse for flere norske radiologer, og at det er mange som kan tenke seg å ta turen til Tokyo i 2016 og til Bergen i 2018. Les mer om konferansen i Tokyo her.

På vegne av de norske styremedlemmene i JSRS,

Ingfrid Haldorsen, Radiologisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Skandinavisk president i JSRS

Ref: www.jsrs.dk