Radiografiens dag

8 november, i forbindelse med jubileet for Wilhelm Conrad Röntgens oppdagelse av røntgenstrålene i 1895, arrangerer Fagspesifikt nettverk for radiografer seminar for ansatte i OUS. Radiologer er velkomne til å delta på den faglige delen av arrangementet som begynner kl 12.

Radiografiens dag

Program kan også lastes ned i høyre marg.