Virginia-Nordic Precision Neuroscience

Amerikansk/Norsk konferanse om persontilpasset behandling av sykdommer og skader i hjerne og nervesystem i Virginia 5. til 7. oktober.

Virginia har tatt tilnavnet "The Brain State", og samarbeider med nordiske forskere om konferansen som er åpen og gratis for deltagerne. Les mer her.

Mer om emnene