Logo Noraforum

NFIR utvidet i 2017 mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering, og håper på mange gode søknader. Vi  ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen.

Legeforeningen har laget plakater med anbefalinger fra norsk radiologisk forening i forbindelse med Gjør kloke valg kampanjen. Send e-post til klokevalg@legeforeningen.no for å bestille.

Nordic Congress of Radiology arrangeres i København 15. - 17. mai 2019. Da arrangeres også Nordic Case Competition, der to Leger i Spesialisering fra hvert land presenterer interessante radiologiske kasus. Norsk radiologisk forening dekker reise, opphold og kongressavgift for de to som velges ut.

8. november feires den internasjonale radiologidagen for 7. gang. I år rettes fokus mot kardial bildediagnostikk. Les intervju av Einar Hopp og Ylva Haig!

Viktoria Pozdniakova presenterte årets beste frie foredrag med tittelen "Hensiktsmessighet og enighet om bruk av bildediagnostikk blant røntgenleger i ulike land. Vi gratulerer!

NoRaFo
Teknologi basert på kunstig intelligens er på vei inn i helsevesenet, og særlig innen radiologien er det forventet å medføre store endringer. Teknologien har et betydelig potensiale, men må brukes rett. Norsk radiologisk forening har engasjert seg i problemstillingen. Resultatet er policydokumentet som nå er godkjent av styret og publiseres som foreningens standpunkt

Stiftelsen Organdonasjon har opprettet et fond hvor du kan søke om forskningsmidler som vil fremme økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Søknadsfrist 15. nov.

Nordlys
Nordisk forening for medisinsk radiologi minner om presentasjonen de holder formiddagen 27.november ved RSNA.

Mammografi Vestre Viken
Over 100 radiologer, radiografer og medisinske fysikere tilknyttet Mammografiprogrammet var samlet til konferanse i Drammen 30. og 31. august 2018. Hovedtemaet var mammografisk bildekvalitet, både sett fra radiologenes, radiografenes og fysikernes ståsted.

Sykehuset i Vestfold arrangerer igjen CT-kurs i Larvik. Kurset holdes 23.-25.01.2019

Disputas
Cand.med. Geir André Ringstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Imaging cerebrospinal fluid dynamics in idiopathic normal pressure hydrocephalus Disputasen finner sted 14. september på Rikshospitalet.


En norsk studie om sammenhengen mellom brysttetthet og utfall i mammografi-screening er blant artiklene som er valgt ut i Radiology's podcast i August. Podcasten kan lastes ned gratis.

Disputas
Aida Kapic Lunder ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Magnetic Resonance Imaging of a population-based Cohort of Patients with Long-term Inflammatory Bowel disease». Disputasen finner sted 20. juni på Akerhsus universitetssykehus.

Disputas
Cand.med. Karoline Skogen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Image Texture Analysis: Quantifying and Discriminating Brain Tumours Different Shades of Grey. Disputasen er torsdag 14. juni på Ullevål Sykehus.

Disputas
Cand.med. Anne Sofie F. Larsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Occupational radiation and additional registry outcomes in endovascular treatment of peripheral arterial disease. Disputasen er tirsdag 12. juni i Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen).


Gjør kloke valg er den norske utgaven av "Choosing wisely". Kampanjen skal hjelpe pasienter og helsepersonell å unngå prøver, behandlinger og prosedyrer som sannsynligvis ikke er til nytte for pasienten, og som kan påføre skade eller belastning. Norsk radiologisk forening har nå kommet med sine anbefalinger.

Jarle Tor Rørvik
Professor Jarle Tor Rørvik døde brått og uventet for kort tid siden. Nære kolleger og venner ved Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus har skrevet minneord for ham.


Marie Spångberg-prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2018

NFIR fond for forskning og etterutdanning
NFIR  utvidet i 2017 mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering, og håper på mange gode søknader. Vi  ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen. 
Søknadsfrist: 1. april 2018  

ESR-logo (forsidebilde-format 300x145 pixler)
Du har fått en e-post fra ESR med informasjon om avsteming for to verv i ESR Excecutive Counsil. Vervene er ESR 2nd Vice-President og ESR Education Committee Chair. Informasjon om kandidatene finner du på myesr.org (lenke i e-posten). Styret oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten. 

Disputas
Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Irritable bowel syndrome. Clinical, pathophysiological and radiological aspects.

ESR
Har du fått en mail fra ESR? Er du redd for å gå inn i julehøytiden uten å ha fornyet medlemskapet ditt? Slapp av! Det ordner seg.

Tildeling av forskningsmidler
Styret i forskningsfondene har besluttet årets tildelinger. Gratuelerer til de heldige mottakerne.

Per Skaane mottar Kongens Fortjenestemedalje
Radiolog og prosessor emeritus Per Skaane mottok 17. oktober 2017 Kongens fortjenestemedalje for sitt mangeårige arbeid som lege og forsker innen brystdiagnostikk og mammografiscreening.

Radiologisk Høstmøte 2017
Norsk radiologisk forening vil gjerne takke alle som har bidratt til at Radiologisk høstmøte 2017 ble et vellykket og hyggelig arrangement med 250 besøkende.

NFMSR
Kjære radiolog! Med dette inviteres du til generalforsamling og faglig foredrag i regi av Norsk Forening for Muskel- og Skjelettradiologi.

 

Jana Rydland
Jana Rydland døde 1. juni i år. Minneordene er skrevet av hennes gode venner og kollegaer ved St Olavs hospital.

ESCR
Anne Bethke fra OUS Ullevål vant pris (ESCR 2017 Best Abstract Session) for sin presentasjon "Early myocardial perfusion measured by CT in acute myocardial infarction treated by primary PCI" under årets ESCR årsmøte. Vi gratulerer!

Nordisk forening for medisinsk radiologi
Nordisk forening for medisinsk radiologi lyser ut reisestipend for leger i spesialisering. Stipendet kan brukes til utdanningsopphold eller forskningsopphold i et annet nordisk land, og skal fremme samarbeid mellom de nordiske landene. Ny søknadsfrist, utsatt til 15. januar 2018.

NoRaFo
Kvalitetsutvalget i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument om Elektronisk klinisk beslutningsstøtte (EKB). Dokumentet er godkjent av styret og publiseres nå som foreningens standpunkt. Likere og riktigere bruk av bildediagnostikk og Elektronisk klinisk beslutningsstøtte er tema for kvalitetsseminaret på årets høstmøte.

Disputas
Cand.med. Anne Günther ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Imaging in the diagnosis and prediction of allograft vasculopathy after heart transplantation. Disputasen er torsdag 12. oktober i Oslo.

Disputas
MD. Piotr Wladyslaw Sowa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI biomarkers in multiple sclerosis. Perfusion weighted imaging and restriction spectrum imaging. Disputasen er 29.09.2017 i Oslo.

Acta Radiologica
Acta radiologica har byttet nettplattform, og det har medført at medlemmer i Norsk radiologisk forening ikke har hatt tilgang til Acta på nett. Det er det mange som har savnet. Det er en stor glede å meddele at den nye elektroniske tilgangen nå er i orden.

Et utfordrende kasus
Intrahepatiske echinococcus multilocularis lesjoner som falsk positive funn i pasient med adenocarcinom i jejunum

Choosing Wisely
Legeforeningen ønsker å lansere en norsk versjon av Choosing Wisely-kampanjen under navnet: Gjør kloke valg! Hensikten med kampanjen er at pasienter ikke skal få utredninger eller behandlinger de ikke har nytte av, eller i verste fall kan ta skade av. Norsk radiologisk forening skal være med fra starten. Nå ønskes innspill fra medlemmene.

MR ved MS
Oppdaterte retningslinjer for utredning og kontroll av MS med MR-undersøkelser.

EDiR

Det holdes eksamen for European Diploma in Radiology (Edir) under Röntgenveckan i Linköping 11. september 2017. Det er fortsatt ledige plasser.

Bjarne Hager

Radiolog Bjarne Hager, født i 1936 på Gjøvik, døde brått og uventet 20. mars på familiens hytte i Nesbyen i Hallingdal.

Kreftregisteret

Viktig informasjon om kreftmeldinger og beskrivelser av MR prostata fra Kreftregisterets Rådgivningsgruppe for prostatakreft.

Helsedirektoratet_logo

Helsedirektoratet har publisert et læringsnotat basert på omlag 200 uønskede hendelser knyttet til radiologisk bildediagnostikk de siste 4 årene.

Dagens Medisin

IT-systemene er like viktige for at vi skal kunne gjøre en god jobb, som skalpell og operasjonsbord er for at kirurgene skal kunne gjøre sin jobb, sier leder av Norsk radiologisk forening.

Legeforeningen

Legeforeningen lyser ut Marie Spångberg-prisen til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats og en pris for kvalitetsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Begge har søknadsfrist 1. mars.

Tone Bohmann døde brått og uventet 7. januar 2017, nær 72 år gammel.
På Radiologisk Avdeling på Radiumhospitalet mottok vi meldingen med sjokk og sorg. Vi har mistet en kunnskapsrik, varm og fargerik kollega og venn.

Universitetet i Stavanger Logo

Seksjonsoverlege og nevroradiolog Kathinka Dæhli Kurz ved Stavanger universitetssjukehus blir tilsatt som professor II i Helseteknologi ved Teknisk-naturvitenskaplig fakultet, Universitetet i Stavanger fra 01.01.2017. 

Disputas

Cand.med. Anselm Schulz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Optimal Preoperative Examination of Colorectal Liver Metastases: Assessment of the diagnostic performance of CT, PET/CT, MRI and Intraoperative Ultrasound.

PET/CT Nevrolymfomatose

F18-FDG-PET/CT for påvisning av nevrolymfomatose, en sjelden og alvorlig manifestasjon av (vanligvis B-cellet) Non-Hodgkins lymfom.

Reykjavik

Nordic Congress of Radiology arrangeres i Reykjavik 29. juni til 1. juli 2017. Da arrangeres også Nordic Case Competition, der to Leger i Spesialisering fra hvert land presenterer interessante radiologiske kasus. Norsk radiologisk forening dekker reise, opphold og kongressavgift for de to som velges ut.

RadForsk

RadForsk var på besøk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø 7. november 2016.

Medisinsk Ultralyddiagnostikk

Medisinsk ultralyddiagnostikk, klinisk basisbok er et ambisiøst bokprosjket. Boka er lettfattelig skrevet, men omtaler først og fremst indremedisinsk bruk av ultralyd, mens mange aktuelle tema for leger i spesialisering i radiologi er utelatt.

Av Lars Fjetland, Overlege, Stavanger Universitetssykehus

Penger

Søknadsfristen var 16.9.2016. Styret besluttet i møte 27.10.2016 å bevilge til sammen kr 126.000,- til 6 av søkerne på følgende måte:

Disputas
Cand.med. Eva Kirkhus ved Institutt for klinisk medisin har forsvart sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Magnetic resonance imaging of musculoskeletal inflammation in children. Disputasen fant sted 12. okt. 2016 ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Marianne Oroszko Haakonsen

Vår gode venn og kollega Marianne Oroszko Haakonsen døde på Drammen sykehus 29.10. 2015, 54 år gammel. 

Minneord for Magne Brekke

Magne Brekke døde 8/1/2016 etter lengre tids sykdom, bare 60 år gammel, og ble bisatt i Tjølling kirke 19/1 fylt av familie samt mange venner og kollegaer. 

Minneord for Mogens Haaland

Min meget gode venn og kollega Mogens Haaland døde 18.11.2015, 82 år gammel.

Ultralydapparat

Den norske Afghanistankomiteen etterspør et brukt ultralydapparat som kan doneres som utviklingshjelp. Personell har blitt opplært til bruk av ultralyd, særlig i svangerskapskontroller, men sykehuset har ikke noe ultralydapparat.

CT kurs SiV

Sykehuset i vestfold arrangerer igjen CT-kurs på Quality Hotell Grand Farris i Larvik. Kurset holdes 25.-27.01.2017.

Nå kan du søke Norsk radiologisk forening om støtte til å ta European Diploma in Radiology.
European Diploma in Radiology 

Ny norsk MR-bok

Med boka "MR for radiografer og radiologer – fysikk og fysiologi" har Andreas Abildgaard lykkes med å gjøre tungt fagstoff lett tilgjengelig i en velskrevet bok som er morsom lesning.

Erik Rud

Erik Rud (OUS) fikk i sommer "The John Blandy Prize" for sin artikkel i tidsskriftet British Journal of Urology International.

NFTR logo

Kjære kolleger, nå er vi godt inni sommeren. For noen av oss er det ferien allerede over. Bergen har slått uønskede gamle værrekorder (mest regn i juli på 46 år), men jeg håper at dere andre har hatt en fin sommer. 

Tidsskriftet

Å la radiografer beskrive røntgenbilder er foreslått som løsning på et ikke definert kapasitetsproblem. Dette har ført til en debatt i det radiologiske miljøet, og flere viktige spørsmål stilles: Tas det for mange røntgenbilder? Hvordan organiseres det bildediagnostiske arbeidet best? Hvilken retning ønsker vi for faget vårt?

Våg å se!
Helsepersonell har en unik mulighet til å avdekke barnemishandling og omsorgssvikt. Personell ved radiologiske avdelinger må tørre å være tydelige, bli bedre på å dokumentere grunn til bekymring og å melde til barnevernet eller politiet ved mistanke.

Trond Bjerke Larssen

Trond Bjerke Larssen 1944-2016

St. Olavs Hospital Logo

Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital inviterer til ettermiddagsseminar 21. april 2016 i auditorium BS31 i Bevegelsessenteret 3 etasje. Seminaret som er gratis og åpent for alle, har tema: "PET undersøkelser i barnemedisin: 2 år med PET MR - Erfaringer og nye muligheter."

Disputas
Fredag 15. april vil cand.med. Peter Mæhre Lauritzen ved Institutt for klinisk medisin forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Double reading in Norwegian hospital radiology departments.

I januar 2015 sendte Helse Sør-Øst ut en ny retningslinje om dobbeltgransking. Denne var utarbeidet uten at fagmiljøene hadde vært konsultert, og resultatet var deretter. Styret i Norsk radiologisk forening har i løpet av året som har gått gjentatte ganger henvendt seg til regionens fagråd for radiologi og nukleærmedisin med forslag til forbedringer. Fagrådet anser seg nå som ferdig med saken, men Norsk radiologisk forening kan ikke gå god for resultatet.

Av styret i Norsk radiologisk forening

Kreftforeningen Logo

I Adresseavisa fredag 18.03. tar generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel til orde for dobbeltgransking ved mistanke om kreft.

Skjelettrøntgen

Viser til Radiologforeningens innlegg i Noraforum i febr. I år. Jeg er sterk uenig i styrets vurdering, konklusjon og oppfordring.

Av Dr. med. Svein Tvete, pensjonert radiolog (fortsatt yrkesaktiv)
Norsk Radiologisk forening
Radiografforbundets fagtidsskrift "Hold Pusten" ønsket et intervju med Radiologforeningens styreleder Gaute Hagen om beskrivende radiografer. Det fikk de. Desverre hadde de ikke plass til å trykke hele svaret. Det har vi.

Norafo Logo

Norsk radiologisk forenings standpunkt er at det er leger som har den omfattende fagkompetansen som tolkning av bildediagnostikk krever. Styret mener at denne oppgaven ikke bør overlates til yrkesgrupper som mangler denne medisinskfaglige tyngden. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til ikke å delta som mentorer i videreutdanning av beskrivende radiografer. 

Av styret i Norsk radiologisk forening

Torsten Almén

En av nordens største radiologer, Torsten Almén, har gått bort 84 år gammel. Almén sto bak utviklingen av ikke-ioniske jodkontrastmidler, som har vært en av de store gjennombruddene i moderne radiologi.

LMI LOGO

Brev fra administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI) Karita Bekkemellem:

Offentliggjøring av finansielle overføringer fra industri til helsepersonell – viktigheten av samtykke for å sikre åpenhet 

Disputas
Syv radiologer har disputert i 2015, og dette ble markert av RadForsk under generalforsamlingen til NoRaFo på Høstmøtet 2015. De nye doktorene som hadde disputert før høstmøtet mottok diplom fra RadForsk og et stipend pålydende 5 000 kroner som kan brukes til forskning.

Disputas

18. februar 2016 kl 13:15,  forsvarer Cand.med. Erik Rud ved Institutt for klinisk medisin sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical impact of preoperative magnetic resonance imaging in patients with prostate cancer. Disputasen foregår i Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166. Prøveforelesningen begynner kl 10.15.

Idun Fiskvik

Analyser av tumorvev kan bidra til bedre tilpasset behandling hos pasienter med diffust storcellet B-cellelymfom. Idun Hege Fiskvik disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 25.6. 2015. Tittelen på avhandlingen er Prognostic tumor related factors in diffuse large B-cell lymphoma.

Ylva Haig

Kateterbasert trombolyse reduserer forekomsten av posttrombotisk syndrom hos pasienter med proksimal dyp venetrombose. Det er hovedfunnet i doktorgradsarbeidet ” Catheter-directed thrombolysis in proximal deep vein thrombosis” til Ylva Haig utgått fra Instituttet for klinisk medisin, Universitetet i Oslo i 2015.

Professor Biermann

Ny professor i Nukleærmedisin ved Universitetet i Bergen.

Æresmedlem 2015

Styret har besluttet å tildele æresmedlemskap i Norsk radiologisk forening til overlege og professor ved Oslo universitetssykehus, Ullevål: Nils-Einar Kløw.

Nakstad blir æresmedlem

Styret har besluttet å tildele æresmedlemskap i Norsk radiologisk forening til tidligere avdelingsoverlege og professor ved Oslo universitetssykehus: Per Hjalmar Nakstad.

Reisestipend for Leger i Spesialisering - Søknadsfrist 20. januar 2016

Penger

Sykehuset i Vestfold
Velkommen til Tønsberg, Norges eldste by! For mange sol og sommer, familiehytte, skjærgård, og båtliv, gode feriedager, tid for utepils på brygga, softis og Slottsfjellfestival. Men kommer du til byen, kan du ikke unngå å se arbeidsplassen vår. 
Disputas
Cand.med. Marta Switlyk ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI and clinical assessment of patients with symptomatic spinal metastases den 17. november 2015 kl. 13:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Demensdiagnostikk med PET/CT

Sikker Alzheimer-diagnose har lenge krevd post mortem histopatologisk undersøkelse. De senere år har det kommet nye nukleærmedisinske avbildningsmetoder som muliggjør ikke-invasiv evaluering av amyloide plakk i hjernen.

Av Tone Vibecke Johansen og Jan Gunnar Fjeld

Hva i all verden er dette?

Ultralyd testes

CT Kolografi

Koloskopi er førstevalg ved de fleste sykehus for utredning av mulig tykktarmskreft. Diagnosen stilles ved biopsi. Bildediagnostiske metoder har fått økende betydning både for primærdiagnostikk og preoperativ kartlegging av erkjent kreft. CT kolografi (CTK) har ved flere institusjoner overtatt som bildediagnostisk alternativ til koloskopi (1). Formålet med CTK er å kartlegge tumors lokalisasjon, stadium og karanatomi.

Jon-Karsten Saunes

Mellom fjord og fjell i Voldsfjorden, møter vi en nygift sunnmørsk LIS som jobber ved radiologisk avdeling på sykehuset i Volda. Han heter Jon-Karsten Saunes, er 30 år gammel og kommer fra Ulsteinvik. Vi har stilt han noen spørsmål om hvordan det er å være LIS og jobbe ved et lite lokalsykehus.

Logo

Kurset arrangeres i regi av Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Den norske legeforening og Norsk Radiologisk forening. Kurset holdes 2.-4. november 2016 på Ullevaal Business Class (UBC), Oslo. Kurset inngår i Legeforeningens kursportefølje og deltagerne kan søke refusjon fra fond 3.

Trombektomi ved akutt iskemisk hjerneslag har lenge vært ansett som en eksperimentell metode, men det er i ferd med å forandre seg.

Sykehuset i Vestfold arrangerer CT-kurs for radiologer og radiografer den 20.-22. januar 2016. Kurset kommer til å holde et høyt faglig nivå med kjente internasjonale foredragsholdere. På kurset vil det fokuseres på det siste innen CT: nye metoder, teknikker og undersøkelsesområder.

Rekonstruksjonsteknikker i CT

Bruken av CT øker, og med den stråledosen til pasientene. Raskere datamaskiner gjør det nå mulig å ta i bruk en "gammel" teknikk som kan både redusere stråledose og bedre bildekvalitet.


Alle radiologer har vel ganske ofte ergret seg over dårlige henvisninger eller henvisninger som er dårlig utfylt. Mange radiologer mener at det skyldes slurv og/eller latskap fra klinikeres side. Men er det riktig? Og hvem har ansvaret for å gjøre noe med det?