Nyheter

Alle nyhetssaker fra Noraforum

search

Periode

  • År: Måned:

142 sider. Side 1 av 8

Rekkefølge:

Gjør kloke valg - bestill plakater

Gjør kloke valg er legeforeningens kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling. Kontakt legeforeningen for å bestille plakater med anbefalinger fra Norsk radiologisk forening.

Vinn gratis deltagelse på Nordic Congress i København

Nordic Congress of Radiology arrangeres i København 22. - 24. mai 2019. Som tidligere arrangeres Nordic Case Competition, der to Leger i Spesialisering fra hvert land presenterer interessante radiologiske kasuistikker. Norsk radiologisk forening dekker reise, opphold og kongressavgift for de to som velges ut.

RSNA 2018: Radiology the Scandinavian Way – Future Potentials

Nordisk forening for medisinsk radiologi minner om presentasjonen de holder formiddagen 27.november ved RSNA.

International day of radiology 2018

8. november feires den internasjonale radiologidagen for 7. gang. I år rettes fokus mot kardial bildediagnostikk.

Pris for beste frie foredrag under høstmøtet 2018

Viktoria Pozdniakova presenterte årets beste frie foredrag med tittelen "Hensiktsmessighet og enighet om bruk av bildediagnostikk blant røntgenleger i ulike land".

Standpunkt om bruk av kunstig intelligens i radiologi

Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument om bruk av kunstig intelligens i radiologi.

Bildekvalitet, deep learning og mammografi

Over 100 radiologer, radiografer og medisinske fysikere tilknyttet Mammografiprogrammet var samlet til konferanse i Drammen 30. og 31. august 2018. Hovedtemaet var mammografisk bildekvalitet, både sett fra radiologenes, radiografenes og fysikernes ståsted.

CT-kurs i Larvik

Sykehuset i Vestfold holder igjen sitt skandinaviske CT-kurs 23.- 25.01.2019. LiS Hanne Skaar ved samme sykehus forteller hva neste års deltakere har i vente.

Disputas: Geir André Ringstad

Cand.med. Geir André Ringstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Imaging cerebrospinal fluid dynamics in idiopathic normal pressure hydrocephalus Disputasen finner sted 14. september på Rikshospitalet.

Norsk mammografiartikkel i Radiology Podcast

En norsk studie om sammenhengen mellom brysttetthet og utfall i mammografi-screening er blant artiklene som er valgt ut i Radiology's podcast i August. Podcasten kan lastes ned gratis.

Disputas: Aida Kapic Lunder

Aida Kapic Lunder ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Magnetic Resonance Imaging of a population-based Cohort of Patients with Long-term Inflammatory Bowel disease». Disputasen finner sted 20. juni på Akerhsus universitetssykehus.

Disputas: Karoline Skogen

Cand.med. Karoline Skogen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Image Texture Analysis: Quantifying and Discriminating Brain Tumours Different Shades of Grey. Disputasen er torsdag 14. juni på Ullevål Sykehus.

Disputas: Anne Sofie F. Larsen

Cand.med. Anne Sofie F. Larsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Occupational radiation and additional registry outcomes in endovascular treatment of peripheral arterial disease. Disputasen er tirsdag 12. juni i Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen).

Gjør kloke valg - Radiologi

Gjør kloke valg er den norske utgaven av "Choosing wisely". Kampanjen skal hjelpe pasienter og helsepersonell å unngå prøver, behandlinger og prosedyrer som sannsynligvis ikke er til nytte for pasienten, og som kan påføre skade eller belastning. Norsk radiologisk forening har nå kommet med sine anbefalinger.

Minneord for Jarle Tor Rørvik 1954 - 2018

Professor Jarle Tor Rørvik døde brått og uventet for kort tid siden. Nære kolleger og venner ved Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus har skrevet minneord for ham.

To kvalitetspriser fra Legeforeningen

Den norske legeforenings kvalitetspriser tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten på helsetjenestene, og med vekt på pasientfokus. Frist 1. mars 2018.

Pris for kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Marie Spångberg-prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2018

NFIRs fond for forskning og etterutdanning

NFIR  utvidet i 2017 mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering, og håper på mange gode søknader. Vi  ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen. Søknadsfrist: 1. april 2018  

Bruk stemmeretten!

Du har fått en e-post fra ESR med informasjon om avsteming for to verv i ESR Excecutive Counsil. Vervene er ESR 2nd Vice-President og ESR Education Committee Chair. Informasjon om kandidatene finner du på myesr.org (lenke i e-posten). Styret oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten. 

Disputas: Ragnhild Marie Undseth

Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Irritable bowel syndrome. Clinical, pathophysiological and radiological aspects. Disputasen er 24. januar 2018, på Ullevål sykehus (Kirkeveien 166), Auditoriet øyeavdelingen (bygg 36).

142 sider. Side 1 av 8