Velkommen til Tønsberg

Velkommen til Tønsberg, Norges eldste by! For mange sol og sommer, familiehytte, skjærgård, og båtliv, gode feriedager, tid for utepils på brygga, softis og Slottsfjellfestival. Men kommer du til byen, kan du ikke unngå å se arbeidsplassen vår. 

Av Einar Vigeland

Sykehuset i Vestfold troner på en høyde nesten midt i byen, og slik har det vært i mer enn 125 år. En 30-årig utbyggingsprosess ser nå endelig ut til å gå mot slutten med «siste» og 7. byggetrinn planlagt ferdigstilt i 2020. Da skal vi ha et komplett moderne sykehus for fylkets 230 000 innbyggere med en utvidet radiologisk avdeling i 2. etasje.

Sykehuset i Vestfold

Vi er allerede en stor avdeling med over 120 ansatte hvorav 33 leger. Krav og forventinger er skyhøye, og vi kjenner presset med produksjonsmål, pakkeforløp og frister. Avdelingen er «navet» i sykehuset, stedet alle skal innom på sin reise gjennom systemet. Midt i all travelheten har vi en flott arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, og vi er stolte av alt vi får til. Vi er gode generalister men har også spisskompetanse på stadig flere områder.

 Radiologene i Tønsberg

Når vi nå får anledning til å skryte av oss selv, trekker vi historisk fram satsningen på digital radiologi. Avdelingen ble heldigitalisert som en av landets første allerede i 1998. Vi har også hatt talegjenkjenning i godt over 10 år. God økonomistyring og drift ved sykehuset har de senere årene gitt betydelige investeringsmidler til radiologi og mye fint nytt utstyr.

Tønsberg har en stor intervensjonsradiologisk virksomhet som også dekker Telemark, dvs. en befolkning på over 400 000. Seksjonen startet nylig med endovaskulære aortagraft i splitter ny lab. De senere årene har vi vært langt fremme innen prostatadiagnostikk og annen urologi. Vi har et brystdiagnostisk senter som var pionerer med digital mammografiscreening og nå har fått tomosyntese. Mobil røntgen har vi også fått på plass, et tilbud som verdsettes høyt ved sykehjem og omsorgsboliger rundt om i fylket.

Rekruttering av leger er et tema hos oss som hos alle andre. «Solkysten» trekker nok noen, men det er med nød og neppe at vi får alle overlegestillinger besatt. Vi må derfor satse på egen ettervekst, og fra 2016 vil vi ha 12 LiS ved avdelingen. Dette skaper liv og røre og utfordrer oss positivt i undervisning, veiledning og annen oppfølging. Vi er en gruppe 2 avdeling men ser heldigvis at mange LiS vender tilbake som overleger etter utført gruppe 1-tjeneste annet sted. Avdelingen har også fått sin første beskrivende radiograf innen skjelettradiologi. Dette har vært en arbeidskrevende investering men ordningen gir avkastning i form av bedret kapasitet ved granskning og ikke minst økt fokus og kvalitet på det radiograftekniske arbeidet ved skjelettfotografering på lab. 

Hos oss er nukleærmedisin integrert i radiologi. Her har vi to overleger og en LiS. Ny SPECT-CT er nettopp installert, og det er konkrete planer om PET, i første omgang i buss. Den onkologiske virksomheten er allerede stor ved sykehuset, og vi følger spent med i den videre utviklingen og funksjonsfordelingen på området. Kanskje ser vi en stråleenhet i Tønsberg om noen år?

Det er all grunn til optimisme. Faget vårt er høyt verdsatt og framtiden er strålende for de som satser på radiologi enten det er hos oss i Tønsberg eller andre steder.

Einar Vigeland

Einar Vigeland