Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

search

Periode

  • År: Måned:

31 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Vinn gratis deltagelse på Nordic Congress i København

Nordic Congress of Radiology arrangeres i København 22. - 24. mai 2019. Som tidligere arrangeres Nordic Case Competition, der to Leger i Spesialisering fra hvert land presenterer interessante radiologiske kasuistikker. Norsk radiologisk forening dekker reise, opphold og kongressavgift for de to som velges ut.

International day of radiology 2018

8. november feires den internasjonale radiologidagen for 7. gang. I år rettes fokus mot kardial bildediagnostikk.

Bildekvalitet, deep learning og mammografi

Over 100 radiologer, radiografer og medisinske fysikere tilknyttet Mammografiprogrammet var samlet til konferanse i Drammen 30. og 31. august 2018. Hovedtemaet var mammografisk bildekvalitet, både sett fra radiologenes, radiografenes og fysikernes ståsted.

CT-kurs i Larvik

Sykehuset i Vestfold holder igjen sitt skandinaviske CT-kurs 23.- 25.01.2019. LiS Hanne Skaar ved samme sykehus forteller hva neste års deltakere har i vente.

Gjør kloke valg - Radiologi

Gjør kloke valg er den norske utgaven av "Choosing wisely". Kampanjen skal hjelpe pasienter og helsepersonell å unngå prøver, behandlinger og prosedyrer som sannsynligvis ikke er til nytte for pasienten, og som kan påføre skade eller belastning. Norsk radiologisk forening har nå kommet med sine anbefalinger.

To kvalitetspriser fra Legeforeningen

Den norske legeforenings kvalitetspriser tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten på helsetjenestene, og med vekt på pasientfokus. Frist 1. mars 2018.

Endelig tilgang til Acta igjen

Acta radiologica har byttet nettplattform, og det har medført at medlemmer i Norsk radiologisk forening ikke har hatt tilgang til Acta på nett. Det er det mange som har savnet. Det er en stor glede å meddele at den nye elektroniske tilgangen nå er i orden.

Et utfordrende kasus

Intrahepatiske echinococcus multilocularis lesjoner som falsk positive funn i pasient med adenocarcinom i jejunum

Gjør kloke valg!

Legeforeningen ønsker å lansere en norsk versjon av Choosing Wisely-kampanjen under navnet: Gjør kloke valg! Hensikten med kampanjen er at pasienter ikke skal få utredninger eller behandlinger de ikke har nytte av, eller i verste fall kan ta skade av. Norsk radiologisk forening skal være med fra starten. Nå ønskes innspill fra medlemmene.

MR ved MS - oppdaterte anbefalinger

Oppdaterte retningslinjer for utredning og kontroll av MS med MR-undersøkelser.

Ta European Diploma på Röntgenveckan

Det holdes eksamen for European Diploma in Radiology (Edir) under Röntgenveckan i Linköping 11. september 2017. Det er fortsatt ledige plasser.

Kreftmeldinger og MR prostata

Viktig informasjon om kreftmeldinger og beskrivelser av MR prostata fra Kreftregisterets Rådgivningsgruppe for prostatakreft.


Læringsnotat om radiologi fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har publisert et læringsnotat basert på omlag 200 uønskede hendelser knyttet til radiologisk bildediagnostikk de siste 4 årene. Les læringsnotatet og se omtalen i Dagens Medisin her.

Kasuistikk

F18-FDG-PET/CT for påvisning av nevrolymfomatose.
Av
Ankush Gulati (lege i spesialisering i nukleærmedisin)
Øystein Fluge (spesialist i onkologi)
Christian Vedeler (spesialist i nevrologi)
Jostein Kråkenes (spesialist i radiologi/nevroradiolog)
Boel Johnsen (spesialist i nukleærmedisin)
 

Anmeldelse: Medisinsk ultralyddiagnostikk, klinisk basisbok.

Medisinsk ultralyddiagnostikk, klinisk basisbok er et ambisiøst bokprosjket. Boka er lettfattelig skrevet, men omtaler først og fremst indremedisinsk bruk av ultralyd, mens mange aktuelle tema for leger i spesialisering i radiologi er utelatt.

Av Lars Fjetland, Overlege, Stavanger Universitetssykehus

Vinn gratis deltagelse på Nordic Congress på Island

Nordic Congress of Radiology arrangeres i Reykjavik 29. juni til 1. juli 2017. Da arrangeres også Nordic Case Competition, der to Leger i Spesialisering fra hvert land presenterer interessante radiologiske kasus. Norsk radiologisk forening dekker reise, opphold og kongressavgift for de to som velges ut.

CT kurs i Larvik

Sykehuset i vestfold arrangerer igjen CT-kurs på Quality Hotell Grand Farris i Larvik. Kurset holdes 25.-27.01.2017.


Bokanmeldelse: MR for radiografer og radiologer

Med boka "MR for radiografer og radiologer - fysikk og fysiologi" har Andreas Abildgaard lykkes med å gjøre tungt fagstoff lett tilgjengelig i en velskrevet bok som er morsom lesning.

Våg å se! Våg å handle!

Helsepersonell har en unik mulighet til å avdekke barnemishandling og omsorgssvikt. Personell ved radiologiske avdelinger må tørre å være tydelige, bli bedre på å dokumentere grunn til bekymring og å melde til barnevernet eller politiet ved mistanke.
Tekst: Carina Skantz

PET undersøkelser i barnemedisin

Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital inviterer til ettermiddagsseminar 21. april 2016 i auditorium BS31 i Bevegelsessenteret 3 etasje. Seminaret som er gratis og åpent for alle, har tema: "PET undersøkelser i barnemedisin: 2 år med PET MR - Erfaringer og nye muligheter."

31 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter