Bokanmeldelse: MR for radiografer og radiologer

Med boka "MR for radiografer og radiologer - fysikk og fysiologi" har Andreas Abildgaard lykkes med å gjøre tungt fagstoff lett tilgjengelig i en velskrevet bok som er morsom lesning.
Bokanmeldelse: MR for radiografer og radiologer
Bokanmeldelse av Kathinka Dæhli Kurz, PhD, Seksjonsoverlege SUS

Radiolog og overlege Andreas Abildgaard er fagansvarlig MR-radiolog på Rikshospitalet. Han skriver i forordet at hans viktigste motivasjon for å skrive boken er å oppnå bedre MR-undersøkelser for pasientene. Forfatteren har ikke selv formelle fysikkunnskaper, og nettopp dette er et ypperlig utgangspunkt for å forklare MR-fysikk som er relevant for radiografer og radiologer, da faren for å snakke over hodet på leseren blir mindre. Det er meningen at boken skal belyse den nødvendige kunnskapen på en forståelig måte uten at den har som mål å være komplett når det gjelder matematisk-fysisk forklaring på det som skjer i et MR-opptak.

Kapitlene er relativt korte og kommer i logisk rekkefølge. Det er litt bruk av farger, noe som gjør leserinntrykket lett. Referanser er listet opp i slutten av hvert kapittel. Illustrasjonene er også i farger og bidrar i høyeste grad til å øke forståelsen av det som er beskrevet i teksten. MR bildene i boken er av ok kvalitet. Bak i boken er det anbefalinger til annen lesing, og forfatteren har blant annet listet opp de nettadressene han har god erfaring med å bruke.

Innholdet i boken er godt, forfatteren gjør vanskelig og tung materie lettere tilgjengelig ved å blande inn både Clint Eastwood og overskrifter som ”Hydrogenprotoner + MR-maskin = sant.” Dette fører til at denne boken til og med kan leses som sengelektyre, for den er både lettlest og morsom å lese, også for dem som ikke er MR-nerder. Fysikken og teknikken blir kombinert med anatomi og kliniske eksempler på en måte som gjør at leseren kjenner eksemplene igjen, og da også skjønner relevansen av temaene i boken for den kliniske hverdagen. Relevante mer kompliserte teknikker som diffusjon, Dixon-teknikk og spektroskopi er tatt med uten at forfatteren her har falt for fristelsen å forklare alle nye og spennende teknikker, som foreløpig er mest interessante for forskningsinteresserte, i detalj.

I tillegg til å ta opp grunnprinsipper for MR bildedannelse, mekanisme for sekvensvekting og mer kompliserte teknikker, omhandler boken også hvordan bevegelse i MR både kan være en utfordring og en fordel, et eget kapittel om MR artefakter med mange gode eksempelbilder og et lite, men viktig og praktisk rettet kapittel om parametervalg og sekvensoptimalisering. Det å forklare sistnevnte på en såpass enkel og kort måte som Abildgaard her har gjort, vitner om at forfatteren har veldig god oversikt over temaet. Siste kapittel før anbefaling til annen lesing er MR-sikkerhet. Dette kapittelet går inn på de tre viktige sikkerhetsområdene statisk magnetfelt, gradientene og radiobølgene. Dette er en fin innføring i sikkerhet på MR, men som forfatteren selv også påpeker, bør nok alle som jobber på MR gå litt mer i dybden for at sikkerhet på MR skal være ivaretatt i den enkelte MR enhet.

Oppsummert er dette en informativ, velskrevet og god bok om MR teknikk, fysikk og fysiologi. Den treffer absolutt målgruppen radiografer og radiologer godt. Vanskelige temaer er godt forklart og vil nok for mange også være mer tilgjengelig siden boken er skrevet på norsk. Undertegnede gratulerer Abildgaard med en flott bok som nok vil få mange lesere i årene fremover.

Om forfatteren:
Radiolog og overlege Andreas Abildgaard er ansatt ved Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin, Oslo Universitetssykehus, med arbeidssted Rikshospitalet. Her jobber han hovedsakelig med abdominal MR. Han er fagansvarlig MR-radiolog på Rikshospitalet.

"MR for radiografer og radiologer, fysikk og fysiologi" er utgitt av Universitetsforlaget i 2016, 196 sider. Heftet.