CT-colografiskolen - AVLYST

KURSET ER AVLYST!

Den 7. skandinaviske CT-colografiskolen arrangeres i regi av Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Den norske legeforening og Norsk Radiologisk forening. Kurset holdes på Ullevaal Business Class (UBC), Oslo. Kurset inngår i Legeforeningens kursportefølje og deltagerne kan søke refusjon fra fond 3.

Kursleder: Overlege Anders Drolsum

Påmelding til FOU ARN, Oslo Universitetssykehus: Camilla von Krogh Lid (cvl@ous-hf.no)

Se foreløpig program her:

CT-colografiskolen - AVLYST

Vi legger vekt på som tidligere å innarbeide grunnleggende forståelse for CT-kolografi, men også vise hvor fagfeltet står i dag med muligheter til diagnostikk av subtile lesjoner som standard koloskopi vanskelig kan påvise. Vi retter oss både til radiologer og radiografer siden en optimalisering i alle ledd er en forutsetning for god diagnostikk.

 • Pasientforberedelser
 • Undersøkelsesteknikk
 • Gransking 3D og 2D
 • CAD
 • Polypper
 • Cancer
 • Screening
 • Ikke-neoplastiske tilstander
 • Preoperativ TNM og karmapping
 • Standardisert beskrivelse
 • Samme dag koloskopi og vica versa
 • Handlingsprogram og Pakkeforløp
 • Multidisiplinært Colonmøte

Kurset inngår i Legeforeningens kursportefølje og deltagerne kan søke refusjon fra fond 3.

CT colografiskolen Logo