Et utfordrende kasus

Intrahepatiske echinococcus multilocularis lesjoner som falsk positive funn i pasient med adenocarcinom i jejunum

Av Torjan Haslerud1,2, Francisco Huertos-Lopez1, Amir Sabet1, Birgit Simon3, Hojjat Ahmadzadehfar1, Hans Jürgen Biersack1, Samer Ezziddin1

Innledning:
Dvergbendelorm har ennå ikke blitt påvist i Norge, men er rapportert å nærme seg den norske grensen og har allerede nådd Sverige [1]. Parasitten, som har hovedsakelig rev som vert, forekommer også hyppigere og hyppigere i urbane områder i Europa [2]. Ved inntak av egg fra f.eks. ville bær smittes mennesker og den potensielt dødelige sykdommen echinococcose kan oppstå. Organet som hyppigst påvirkes av denne parasittære sykdommen er leveren. FDG-PET/CT har vist seg å være egnet til å påvise echinococcus-manifestasjoner [3,4]. Her presenteres et pasientkasus, der FDG-positive leverlesjoner feilaktig ble tolket som små levermetastaser. Pasienten er en 72 år gammel asymptomatisk kvinne med adenocarcinom i jejunum, som gikk gjennom FDG-PET/CT for staging før operasjon.

Metoder:
En helkropps-FDG-PET/CT med diagnostisk CECT samt senbilder av leveren (2 beds) ble gjennomført som preoperativ staging. Deretter fulgte tumorreseksjon og det ble tatt flere intraoperative biopsier av leverlesjonene.

Fig. 1: MIP-bilde av helkropps-PET: viser FDG-positiv tumor i jejunum (markert med blå piler) og antydete FDG-foci i leveren (røde piler). 

Resultater:
Helkropps-scan (fig. 1) viste kjent FDG-positivt adenocarcinom i jejunum til venstre i abdomen ventralt for venstre nyre (fig. 2 SUV max: 22,0) og tallrike små lett til moderat FDG-avide intrahepatiske leverlesjoner (fig. 3 og fig 4, SUV max: 3,4; SUV max (senbilder): 3,5). En uendret SUVmax på vanlige og senbilder var retrospektivt eneste indikator på at dette kunne dreie seg om en benign prosess. Øvrige metastasesuspekte lesjoner var ikke påvist, således TNM stadium ifølge PET/CT-kriterier T3 N0 M1 (hepar). Primærtumoren ble fjernet og multiple biopsier ble tatt av leverlesjonene. Histologi viste adenocarcinom i jejunum (TNM pT3 pN0 M0) og multiple Echinococcus multilocularis manifestasjoner i leveren. Som en konsekvens av histologien ble en behandling med albendazol begynt og den planlagte adjuvante kjemoterapien avlyst. 

Fig. 2: FDG-PET/CT (høyre) og FDG-PET (venstre) som viser FDG-positiv tumor i jejunum i abdomen venstre side (rød pil).

Fig. 3: CT-bilder av lever viser henholdsvis en hypodens liten leverlesjon med korrelerende fokus på FDG-PET (grønne piler), som ble mistolket som levermetastaser. Biopsi viste echinococcus multilocularis manifestasjoner.

Fig. 4: CT-bilder av lever viser henholdsvis en hypodens liten leverlesjon med korrelerende fokus på FDG-PET (grønne piler), som ble mistolket som levermetastaser. Biopsi viste echinococcus multilocularis manifestasjoner.

Konklusjoner
:
Økende utbredelse og insidens av E. multilocularis i tillegg til at folk er mer mobile gjør at echinococcus multilocularis kan bli et potensielt problem i Norge. Da manifestasjoner fra dvergbendelorm er FDG-avide kan denne parasittære sykdommen karakteriseres som mulig pitfall ved FDG-PET/CT og spesielt med tanke på FDG-positive leverlesjoner, selv om dette per dags dato må regnes som en raritet. Differensialdiagnosen bør overveies hos pasienter med kjent echinococcose og kan vurderes ved manglende klinisk mistanke om malignitet hos pasienter som har vært i eller kommer fra endemiske områder. Dersom sykdommen etter hvert også skulle påvises i Norge kan det også være verdifullt å vite om sykdomsbildets presentasjon på FDG-PET/CT.

1Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, University of Bonn;

2PET-centre,Haukeland university hospital, Bergen, Norway;3Department of radiology, University of Bonn

 

 

Litteratur:

1. https://www.nrk.no/buskerud/farlig-parasitt-naermer-seg-norske-blabaer-1.130880541.

2. Robert Koch Institut. Epidemiologie der Fuchsbandwurmerkrankungen in Deutschland – Daten des Echinokokkose RegistersEpidemiologisches Bulletin 15 / 2006

3. Stumpe KD, Renner-Schneiter EC, Kuenzle AK, Grimm F, Kadry Z, Clavien PA, Deplazes P, von Schulthess GK, Muellhaupt B, Ammann RW, Renner EL. F-18-fluorodeoxyglucose (FDG) positron-emission tomography of Echinococcus multilocularis liver lesions: prospective evaluation of its value for diagnosis and follow-up during benzimidazole therapy. Infection. 2007 Feb;35(1):11-8.

4. Ehrhardt AR, Reuter S, Buck AK, Haenle MM, Mason RA, Gabelmann A, Kern P, Kratzer W. Assessment of disease activity in alveolar echinococcosis: a comparison of contrast enhanced ultrasound, three-phase helical CT and [(18)F] fluorodeoxyglucose positron emission tomography. Abdom Imaging. 2007 Feb 7. [Epub ahead of print]