Gjør kloke valg!

Legeforeningen ønsker å lansere en norsk versjon av Choosing Wisely-kampanjen under navnet: Gjør kloke valg! Hensikten med kampanjen er at pasienter ikke skal få utredninger eller behandlinger de ikke har nytte av, eller i verste fall kan ta skade av. Norsk radiologisk forening skal være med fra starten. Nå ønskes innspill fra medlemmene.

Gjør kloke valg!
Av Kvalitetsutvalget i Norsk radiologisk forening (Helga Brøgger, Aslak Aslaksen og Peter Lauritzen)

Choosing Wisely begynte i USA, men land som Australia, Canada, England, Italia og Wales har lansert sine egne versjoner av kampanjen (se lenker i høyre marg). Hensikten med kampanjen er å hindre overforbruk ved å oppmuntre klinikere og pasienter til å velge trygge og gode helsetjenester som

 • det er god evidens for
 • ikke er duplikat av andre tester som er utført
 • ikke påfører skade
 • virkelig er nødvendig

Kampanjen skal bidra til at pasienter og klinikere har samtaler om tester, prosedyrer og behandlinger som pasienten sannsynligvis ikke har nytte av, eller som kan skade: Mer er ikke alltid bedre.

Hver fagmedisinske forening skal utarbeide 5 anbefalinger om tester, prosedyrer eller behandlinger som klinikere og pasienter bør vurdere å unngå. De bør være:

 • innen egen spesialitet
 • ofte brukt
 • kunne påføre pasienten skade eller belastning
 • støttes av evidens/forskning

I Norsk radiologisk forening har Kvalitetsutvalget tatt ansvar for prosjektet og foreslår følgende anbefalinger:

 1. Ikke gjør CT-undersøkelse ved lette hodeskader med lav risiko. Brekninger eller forbigående bevissthetstap er ikke i seg selv indikasjon for CT. Økt risiko omfatter: Glasgow Coma Scale < 13 (moderat hodeskade), GCS: 14-15 og en av de følgende: posttraumatisk epilepsianfall, fokale nevrologiske utfall, tegn til skallebrudd, shuntbehandlet hydrocephalus eller koagulasjonsforstyrrelse/antikoagulasjonsbehandling (lett hodeskade – høy risiko) eller GCS 14-15 og alder ³ 65 år og platehemmende medisiner (lett hodeskade – middels risiko) (Anbefaling fra Choosing Wisely Canada, UK, Australia og Italia, m.fl tilpasset retningslinje fra Scandinavian Neurotrauma Committee)
 2. Ikke gjør bildediagnostikk ved korsryggssmerter uten varselsymptomer. Varselsymptomer omfatter: feber eller andre infeksjonstegn, historie på skade, eller nylig spinalpunksjon, ledsagende allmennsymptomer, ferske vannlatingsvansker eller andre alvorlige eller progredierende nevrologiske utfall (som kan gi mistanke om epiduralabscess eller annen infeksjon, epiduralhematom, fraktur, cancer eller cauda equina syndrom). Ved mistanke om ukomplisert skiveprolaps eller ukomplisert spinalstenose er bildediagnostikk kun indisert etter 4-6 uker konservativ behandling og dersom kirurgi overveies. (Anbefaling fra Choosing Wisely Canada, UK, Australia og Italia, m.fl., se forøvrig nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggssmerter)
 3. Ikke gjør bildediagnostikk ved ukomplisert hodepine uten varselsymptomer. Begynn utredningen med hodepinedagbok. Varselsymptomer omfatter: akutt debut, raskt økende frekvens og alvorlighet av hodepine, hodepine som vekker pasienten, svimmelhet, tap av koordinasjon, parestesier eller nummenhet, nye nevrologiske utfall, sykehistorie med cancer eller immunsvikt. (Anbefaling fra Choosing Wisely USA, Canada og Italia)
 4. Unngå avansert bildediagnostikk ved fremre knesmerter dersom pasienten ikke har hydrops, låsning eller har forsøkt fysikalsk behandling uten bedring.Fremre knesmerter har oftest patellofemorale årsaker. Konservativ behandling med veiledet styrketrening av korsrygg, bekken og underekstremiteter er førstevalg. Ved manlende bedring, hevelse, klikking eller låsning kan MR være nyttig. (Anbefaling fra Choosing Wisely USA, Am Med Soc for Sports Medicine)
 5. Ikke anbefal utredning eller kontroll av tilfeldig påviste ovarialcyster ved bildediagnostikk dersom kriteriene for dette ikke er oppfylt. Malignitetsrisikoen ved påvist adnextumor er lav, spesielt hos premenopausale. Cyster < 4 cm hos premenopausale kvinner og < 2 cm hos postmenopausale kvinner trenger ingen oppfølging. (Anbefaling fra Choosing Wisely USA, ACR og Am Coll of Obstetr & Gyn, se forøvrig veileder fra Norsk gynekologisk forening)
 6. Ikke bruk CT ved mistanke om akutt appendicitt hos barn, før ultralyd har vært vurdert som et alternativ. Akutt appendicitt er en klinisk diagnose, og ved sterk klinisk mistanke gjøres laparaskopi uten preoperativ bildediagnostikk. Ved behov for supplerende bidediagnostikk er ultralyd førstevalg hos barn. Ultralyd er nesten like nøyaktig som CT i utredning av akutt appendicitt hos barn, og medfører ingen strålebelastning. CT er sjelden indisert, men gjøres hos utvalgte barn med uavklart akutt abdomen. (Anbefaling fra Choosing Wisely USA og Canada, se forøvrig veileder fra Norsk barnelegeforening)

Tilbakemeldinger om de foreslåtte anbefalingene kan sendes til kvalitetsutvalget (peter.m.lauritzen@gmail.com) innen 16. juni, og mottas med takk. Tilbakemeldingene bør fokusere på om undersøkelsen er mye brukt, er en belastning/potensielt skadelig og evidens/forskning. Innspill til nye anbefalinger bør begrunnes og ledsages av henvisninger til dokumentasjon. Du kan lese mer om legeforeningens "Gjør kloke valg"-kampanje her.

More is not always better

Lenker til Choosing Wisely i andre land:

Choosing Wisely USA

Choosing Wisely UK

Choosing Wisely Wales

Choosing Wisely Australia

Choosing Wisely Italia

Choosing Wisely Canada