Kreftmeldinger og MR prostata

Viktig informasjon om kreftmeldinger og beskrivelser av MR prostata fra Kreftregisterets Rådgivningsgruppe for prostatakreft.


Av Sverre Langørgen 

Som de fleste kjenner til samler Kreftregisteret inn opplysninger om norske kreftpasienter. Dette utgjør grunnlaget for nasjonale statistikker, skal gi ny viten og brukes til forskning. Norske leger er pliktige til å melde inn kreftdiagnoser. For noen kreftformer, blant annet prostatakreft, er det etablert et eget kvalitetsregister med tilhørende elektroniske meldeskjemaer. For prostata er det urologer/kirurger som melder inn data i forbindelse med diagnostisering av prostatakreft. Senere i forløpet melder kirurger og onkologer når pasienten behandles kirurgisk eller får strålebehandling.

Det er nå gjort en revisjon av meldeskjemaene for prostatakreft. Det skal fra januar 2017 også meldes inn opplysninger fra MR, da dette har blitt et vesentlig beslutningsgrunnlag for denne kreftformen. Det som skal meldes er først om MR er utført, og i så fall PI-RADS klassifikasjon og radiologisk T-stadium. Fordi nervesparende behandling blir brukt i økende grad er det bestemt at PI-RADS og T-stadium skal meldes separat for høyre og venstre side av prostata. Det er fortsatt kirurger og onkologer som skal sende inn meldingene. De må ta disse opplysningene fra våre MR-beskrivelser. Derfor må vi radiologer nå begynne å angi PI-RADS-vurdering og T-stadium for både høyre og venstre side når vi beskriver. Når sidene er meldt separat, vil meldeskjemaet generere en samlet score automatisk. F.eks. hvis det meldes T2-tumor på hver av sidene, vil det genereres T2c.

Undertegnede er en av to radiologer oppnevnt av Norsk Radiologforening som sitter i Kreftregisterets Rådgivingsgruppe for prostatakreft, sammen med over 20 kirurger, onkologer, patologer og ansatte i Kreftregisteret. Disse er representanter for sine respektive fagmiljøer, og det er fagmiljøenes ønsker som gjenspeiles i det man har bestemt at skal registreres. TNM er den klassifiseringen som brukes for valg av behandling. Den baseres nå i stor grad på MR-funn, men kan eventuelt overprøves av samlet klinisk vurdering. PI-RADS er valgt som radiologisk klassifikasjon av funn fordi det er den standarden som har fått størst utbredelse, den anbefales av uroradiologiske foreninger i både Europa og Nord-Amerika, og det fins klare kriterier for hvordan den skal brukes.

Hvis det er noen som ikke er familiære med PI-RADS kan man finne originalbeskrivelse her: Weinreib JC, Barentsz JO, Choyke PL, et al. PI-RADS Prostate Imaging – Reporting and Data System: 2015, Version 2. European Urology 69(1), 16-40. For TNM kan man ta e-opplæring på UICC.org. De gir også ut TNM Atlas i bokform.