Læringsnotat om radiologi fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har publisert et læringsnotat basert på omlag 200 uønskede hendelser knyttet til radiologisk bildediagnostikk de siste 4 årene. Les læringsnotatet og se omtalen i Dagens Medisin her.

Hendelsene medførte forsinket korrekt diagnostikk og behandling for pasienter og åtte dødsfall ble innrapportert. 
Forsinket granskning av undersøkelser, mangelfull informasjonsflyt ved endret bildebeskrivelse og stort arbeidspress blant radiologer ble beskrevet som medvirkende faktorer til de uønskede hendelsene. 
Læringsnotatet omhandler risikoområder og forbedringsområder knyttet til radiologisk bildediagnostikk. Hendelsene er innmeldt fra spesialisthelsetjenesten til meldeordningen for uønskede hendelser og har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade.

Læringsnotatet finner du i høyre marg eller ved å følge denne lenken.

Les også omtalen av læringsnotatet i Dagens Medisin her.