MR ved MS - oppdaterte anbefalinger

Oppdaterte retningslinjer for utredning og kontroll av MS med MR-undersøkelser.

Se retningslinjene under (kan også lastes ned som pdf i høyre marg).

MR ved MS